Kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristötyö

Ympäristön ja ilmaston hyvinvointi edellä

Palvelukeskus Helsingille myönnettiin Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vuonna 2017 ja Ekokompassi-ympäristötyö on jatkunut siitä lähtien. Ympäristön ja ilmaston hyvinvointi on kuitenkin meille Ekokompassi-työn ohella äärimmäisen tärkeä aihe ja siksi se näkyy toiminnassamme joka päivä. Ympäristö- ja ilmastokysymysten huomioiminen kuuluu jokaiselle Palvelukeskus Helsingissä työskentelevälle ammattilaiselle, joiden tehtävänä on muun muassa kehittää ympäristö- ja ilmastoystävällistä reseptiikkaa, varmistaa vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen toteutuminen, edistää hiilineutraalia Palvelukeskus Helsinkiä sekä Helsingin kaupunkia, varmistaa liikkumisen ja kuljetusten vähäpäästöisyys, ehkäistä ruokahävikkiä ehkäisemisessä sekä tehdä yhteistyötä ympäristön ja ilmaston hyvinvoinnin eteen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Ilmastovastuullista ruokaa Helsingissä

Osana Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita, myös kulutusperäisiä päästöjä liittyen ruoan tuotantoon pyritään Helsingin ruokapalveluissa, Palvelukeskus Helsingissä vähentämään kunnianhimoisesti. Ruokapalvelujen hiilijalanjäljestä suurimman osan muodostaa syöty ruoka ja sen tuotanto – kasvisruoalla on pääsääntöisesti eläinperäisiä ruokia huomattavasti pienempi hiilijalanjälki. Loppuosa hiilijalanjäljestä muodostuu muun muassa ruokahävikistä, lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta, mutta niiden yhteenlaskettu osuus on vain noin 15 %.

Kaurajuoman tarjoamisen taustalla on ollut kaupunkilaisten toive kasvipohjaisten juomien vapaavalintaisuudesta, mikä tukee myös kaupungin ilmastotavoitteita.

Kasvisruoan käytön lisääminen – maito- ja lihatuotteiden kulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä

Helsingin tavoitteena on puolittaa maito- ja lihatuotteiden kulutus ruokapalveluissa vuoteen 2025 mennessä. Kuluneiden vuosien aikana kasvisruokalajien määrää on lisätty koulujen ja päiväkotien ruokalistoilla johdonmukaisesti ja liharuokia on korvattu kasvisruoan ohella myös siipikarjalla ja kalalla. Maidon rinnalle on lisätty kasvipohjaisia juomia: syksystä 2023 alkaen kaikki päiväkotilapset ovat saaneet halutessaan valita ruokajuomaksi rasvattoman maidon sijasta kaurajuoman. Tulevaisuudessa kasvisperäisen ruoan lisäämiselle ruokavaliossa on yhä suurempi paine myös ravitsemussuositusten näkökulmasta.

Vastuullisesti hankittuja elintarvikkeita

Vastuullisuuskriteerien sisällyttäminen kaikkiin elintarvikehankintoihin on keskeinen osa Palvelukeskus Helsingin ilmastotyötä. Helsingin kaupungin hankintastrategian mukaisesti jokaisen hankinnan kohdalla arvioidaan, mitkä ovat tuotteen vastuullisuuden kannalta keskeisimpiä haasteita, ja kriteerit asetetaan sen mukaisesti. Näin tehden on onnistuttu esimerkiksi kirittämään markkinoilla toimivia yrityksiä heidän ilmastotyössään, kasvattamaan eläinperäisten tuotteiden kotimaisuusastetta ja tunnistamaan tiettyjä riskielintarvikkeita, joiden tuotannolla on suuria ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusvaikutuksia.

Ruokahävikki alas

Osana Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaa Palvelukeskus Helsinki on sitoutunut puolittamaan ruokapalveluissa syntymän ruokahävikin määrän vuoteen 2030 mennessä. Tämä on linjassa myös YK:n tavoitteen kanssa. Palvelukeskus Helsingillä on meneillään monia ison ja pienemmän mittakaavan toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi, joista voi lukea lisää kiertotalousvahdista.

Ruokakuljetusten päästöt

Kuljetusten osuus ruokapalvelun hiilijalanjäljestä on melko pieni, vaan ei täysin merkityksetön, mistä johtuen myös tähän liittyviä ilmastotoimia tehdään. Lähtökohtaisena vaatimuksena kaikelle Palvelukeskus Helsingin käyttämälle kuljetuskalustolle on EURO6-päästöluokan toteutuminen ja siirtyminen muihin käyttövoimiin, kuten sähköön, on jo hyvässä vauhdissa.