Kaurajuoman käyttö tasaisessa kasvussa Helsingin päiväkodeissa

Päiväkotiryhmä ruokailemassa, aikuinen kaataa lasiin kaurajuomaa
Kuva: Juho Kuva

Syyslukukauden käynnistyessä 2023 kaurajuoma on tullut vapaavalintaiseksi ruokajuomavaihtoehdoiksi kaikkiin Helsingin päiväkoteihin. Kaurajuoman tarjoamisen lisäämisen taustalla on ollut kaupunkilaisten toive kasvipohjaisten juomien lisäämisestä, mikä tukee myös kaupungin ilmastotavoitteita.

Elokuusta alkaen kaurajuoman kulutus on ollut kuukaudesta toiseen tasaisessa kasvussa, ja marraskuussa kaurajuoman menekki oli jo lähes 10 000 litraa. Päiväkotikohtaiset kulutusmäärä ovat olleet keskimäärin myös nousussa, marraskuussa jokaista varhaiskasvatusyksikköä kohden käytettiin keskimäärin 40 litraa kaurajuomaa.

Kaurajuomaa kaadetaan lasiin

Ympäristön ja terveyden kannalta kestävä vaihtoehto

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa rasvaton maito on määritelty suosittavaksi ruokajuomaksi vuosikymmenten ajan. Vuonna 2019 julkaistussa toisen asteen opiskelijoiden ruokailusuosituksessa kasvijuomat, kuten soija- ja kaurajuoma, nostettiin ensimmäistä kertaa rasvattoman maidon rinnalle vaihtoehtoiseksi ruokajuomasuositukseksi. Myös kesällä 2023 julkaistuissa, päivitetyissä pohjoismaalaisissa ravitsemussuosituksissa ohjataan vahvasti siirtymään kohti kasvipohjaisempaa ruokavaliota. Nyrkkisääntö on, että kasvipohjaisen ruokavalion ympäristövaikutus on lähes poikkeuksetta pienempi kuin sekaruokavalion. Tämän vuoden lopulla tullaan julkaisemaan uudet kotimaiset ravitsemussuositukset, joiden valmistelussa ympäristön kannalta kestävämmän ruokavalion edistämisellä tulee niin ikään olemaan keskeinen rooli.

Kaurajuoma on erinomainen vaihtoehto ruokajuomaksi myös ravitsemuksellisesti. Sen sisältämä rasva on tyydyttymätöntä ja päiväkodeissa tarjottuihin kaurajuomiin on lisätty D-vitamiinia ja kalsiumia, jolloin niiden suojaravintoainekoostumus vastaa rasvattoman maidon koostumusta. Lehmänmaitoon verrattuna kaurajuomassa on vähemmän proteiinia, mutta seka- tai kasvisruokavaliota noudattavalla proteiinin tarve täyttyy helposti muusta ruokavaliosta.

Lisätietoja hankkeesta: Kasvipohjaiset juomat vaihtoehdoksi päiväkoteihin ja kouluihin

Lisätietoa OmaStadi-hankkeesta: omastadi.hel.fi

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansanterveyden edistäminen -yksikkö. Fineli. Elintarvikkeiden koostumustietokanta. Versio 20. Helsinki 2019. https://www.fineli.fi