Bild: Eetu Ahanen

100 år av ansvarsfulla tjänster för stadsborna

Bild: Eetu Ahanen

Denna webbplats om Palvelukeskus Helsinkis ansvarsfullhet har skapats just för dig, oavsett om du är stadsbo, vår klient, vår avtalsleverantör eller bara en tillfällig besökare på den här sidan. På denna sida hittar du aktuella nyheter relaterade till vårt ansvarsarbete, partnerskapshistorier och information om vårt dagliga ansvarsarbete. Välkommen till vår nya webbplats!

Palvelukeskus Helsinki är ett av Helsingfors stads affärsverk. Vi är partner till Helsingfors stads skolor och daghem, hemvården, seniorcenter, boendeenheter och sjukhus. Vi medverkar dagligen i 100 000 Helsingforsbors måltidsstunder och sköter renlighetstjänster. Vi stöder hemmaboende med mångsidiga lösningar för distansvård och välbefinnande och producerar telefontjänster. Vi har 1 600 duktiga yrkesverksamma som tar hand om Helsingforsbornas basservice.

Följ oss på sociala medier