Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusverkkosivustoa. Sivuston osoite on https://palkevastuullisuus.hel.fi/.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-​saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Sivustolla, mm. ylä- ja alatunnisteissa sekä Vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat -osiossa, on useita ulkopuolisille sivuille johtavia linkkejä. (WCAG 2.1: 3.2.1 Kohdistaminen)

Sivuston Instagram-seinän navigointi on hankalaa näppäimistöllä ja mahdotonta ruudunlukijalla. (WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Sivuston hakutoiminto ei ilmoita ruudunlukijalle kuinka monta hakutulosta löytyi tai mikäli hakusana ei tuottanut lainkaan tuloksia. (WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Sivustolla lomakkeen kieleksi on määritetty suomenkielisessä versiossa englanti, minkä seurauksena
Firefox-selaimella ja mobiilissa ruudunlukija ääntää kenttien nimiä englanninkielisellä aksentilla. WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli)

Sivustolla on joitain linkkejä, joiden nimi ei ole ruudunlukijalle riittävän kuvaava ja pelkkiä linkkejä navigoidessa käyttäjä ei saa nimestä tarvittavaa informaatiota. (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivustolla saavutettavuusseloste-linkin kohde on pdf-tiedosto, mutta tiedostomuotoa ei ole mainittu linkkitekstissä. (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

Sivustolla toiminta- ja vastuullisuusraporttilinkit (muotoiltu painikkeen näköiseksi) ovat inaktiivisia, eivät sisällä href-attribuuttia, jolloin näppäinkohdistus ohittaa ne kokonaan. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö)

Näytä lisää” -painikkeen klikkaamisesta ei vaikuta tapahtuvan muuta kuin, että painike häviää näkyvistä vaikka tuloksia pitäisi olla enemmän kuin näkymässä esitetään. (Tämä havainto ei ole WCAG-rikkomus (taso A tai AA), mutta sen korjaaminen edistää verkkosivujen saavutettavuutta.)

Puutteiden korjaus

Puutteet tullaan korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Sivustolla, mm. ylä- ja alatunnisteissa sekä Vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat -osiossa, on useita ulkopuolisille sivuille johtavia linkkejä. (WCAG 2.1: 3.2.1 Kohdistaminen) Puute korjataan 31.5.2023 mennessä.

Sivuston Instagram-seinän navigointi on hankalaa näppäimistöllä ja mahdotonta ruudunlukijalla. (WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa), 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö) Puute korjataan 31.12.2023 mennessä.

Sivuston hakutoiminto ei ilmoita ruudunlukijalle kuinka monta hakutulosta löytyi tai mikäli hakusana ei tuottanut lainkaan tuloksia. (WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit) Puute korjataan 31.12.2023 mennessä.

Sivustolla lomakkeen kieleksi on määritetty suomenkielisessä versiossa englanti, minkä seurauksena
Firefox-selaimella ja mobiilissa ruudunlukija ääntää kenttien nimiä englanninkielisellä aksentilla. WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli) Puute korjataan 31.5.2023 mennessä.

Sivustolla on joitain linkkejä, joiden nimi ei ole ruudunlukijalle riittävän kuvaava ja pelkkiä linkkejä navigoidessa käyttäjä ei saa nimestä tarvittavaa informaatiota. (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)) Puute korjataan 31.5.2023 mennessä.

Sivustolla saavutettavuusseloste-linkin kohde on pdf-tiedosto, mutta tiedostomuotoa ei ole mainittu linkkitekstissä. (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)) Puute korjattu 24.4.2023 luomalla uusi saavutettavuusseloste.

Sivustolla toiminta- ja vastuullisuusraporttilinkit (muotoiltu painikkeen näköiseksi) ovat inaktiivisia, eivät sisällä href-attribuuttia, jolloin näppäinkohdistus ohittaa ne kokonaan. (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö) Puute korjataan 31.5.2023 mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää seuraavalta henkilöltä:

Palvelukeskus Helsinki
Kehityspäällikkö
Elina Tarkkonen
elina.tarkkonen@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 24.04.2023.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa Palvelukeskus Helsinki

Yhteyshenkilö:
Talous- ja hallintopalvelut
kehityspäällikkö
elina.tarkkonen@hel.fi

Ilmoittaminen ei-​saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute .

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute . Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.


Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 24.04.2023

Palvelukeskus Helsinki

Helsingin kaupunki