Kaksi uutta täyssähköpakettiautoa käyttöön Palvelukeskus Helsingin ruokakuljetuksiin

Palvelukeskus Helsinki toimittaa Pakkalan tuotantolaitokselta tuhansia kiloja ruokaa ympäri kaupunkia joka arkipäivä. Ruokakuljetukset järjestetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Yksi yhteistyökumppaneista on Posti, joka on kuljettanut Palvelukeskuksen tekemää ruokaa niin kauan, kuin Palvelukeskus on nykymuodossaan ollut toiminnassa. Syksyllä 2023 Palvelukeskuksen ruokakuljetuksien käyttöön on tullut kaksi uutta sähköpakettiautoa.

Mieshenkilö istumassa trukin kyydissä
Pakkalan tuotantolaitoksella valmistetaan kymmeniä tuhansia kiloja ruokaa jokaisena arkipäivänä. Kuva: Jussi Hellsten

Palvelukeskus Helsingin yhteistyökumppani Posti on panostanut jakeluautojen sähköistämiseen. Posti otti ensimmäisen sähköauton käyttöön todellisena edelläkävijänä jo 1980-luvulla. Postia ja Palvelukeskus Helsinkiä osana Helsingin kaupunkia yhdistää sama tavoitevuosi, 2030. Helsingin kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja Posti tavoittelee kuljetuspalvelujen fossiilivapautta viimeistään samaisena vuonna. Posti on luopunut hiilipäästöjen kompensoinnista viime vuonna.

– Tällä hetkellä käytössämme Helsingin ateriakuljetuksissa on kaksi sähköpakettiautoa. Kaikki sähköautomme ladataan fossiilivapaalla sähköllä, kertoo Postin Head of Communications Timo Nurmi.

Postilla on suunnitelmana muuttaa koko oma kalusto sähkö-, biokaasu- tai vetykäyttöiseksi vuoteen 2030 mennessä ja vastaavia suunnitelmia on tehty myös Postin keskeisimpien kumppaneiden kanssa, joten tavoitteen saavuttaminen lienee realistista.

Postin työntekijä valkoisessa pakettiautossa, jossa Postin logo
Posti tavoite on, että kaikki kuljetukset tapahtuvat fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Kuva: Posti Fleet 2023.

Ruokakuljetusten päästövähennykset osana Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusohjelmaa

Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusohjelman 2022–2024 yhtenä toimenpiteenä ja tavoitteena on ruoan kuljetusten päästöjen pienentäminen. Määrällisenä tavoitteena on laskea päästöarvot nollatasolle vuoteen 2030 mennessä ja varmistaa, ettei typpioksidin (NO2) EU:n vuosiraja-arvo ylity vuoden 2024 jälkeen. Tällä hetkellä sopimustoimittajilta edellytetään EURO6-päästöluokan kuljetuskalustoa, mutta joukko sopimustoimittajia on jo pidemmällä, ja käyttää Postin tavoin kuljetuksissa joko sähköisiä tai biokaasulla kulkevia ajoneuvoja.

-On hienoa nähdä kuinka yhteistyökumppanit panostavat yhteiseen tavoitteeseen ja jatkossa päästöttömien autojen määrä tulee meidänkin jakeluissamme lisääntymään kiihtyvällä tahdilla. Lähes viidenkymmenen jakeluihin osallistuvan ajoneuvon kannan uusiutuminen vie aikaa, varsinkin kun autojen saatavuudessa valmistajilta on haasteita, mutta yhteistyökumppanimme ovat tämän haasteen ottaneet vastaan, kertoo Palvelukeskus Helsingin logistiikkapäällikkö Jari Häikiö.

Kuten aiemmin tänä vuonna uutisoimme, on myös toisella sopimuskumppanillamme, Kilon Osuus-Autolla käytössä täyssähköinen pakettiauto ruokakuljetuksissa.

-Yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa: vaikka sähkökäyttöisten pakettiautojen määrä markkinoilla on lisääntynyt, on kysyntä myös suurta. Jälleen uusien sähköisten pakettiautojen käyttöönotto on merkittävä askel kohti tehokkaampaa ja päästötöntä ruokatoimitusta! Häikiö iloitsee.

***

Ruoan kuljetuksista syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on osa Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusohjelmaa ja kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmaa. Tavoitteena on päästöarvojen laskeminen nollatasolle vuoteen 2030 mennessä. Palvelukeskus Helsinki vaatii sopimustoimittajiltaan EURO VI-päästöluokan täyttävän kuljetuskalustoa sekä päästötietojen vuosittaista raportointia. Tämän lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä sopimustoimittajiemme kanssa löytääksemme uusia, kuljetusten päästöjä pienentäviä ratkaisuja.