Vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat

Palvelukeskus Helsingin liikevaihdosta lähes puolet on erilaisia hankintoja, hankintojen vuosiarvon ylittäessä jopa 45 miljoonaa euroa. Palvelukeskus Helsingin hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi toteuttaa, ylläpitää ja kehittää Palvelukeskus Helsingin kilpailutuksia, hankintoja ja sopimusten hallintaa. Osallistumme myös kaupungin yhteishankintoihin. Sidosryhmäyhteistyömme kattaa niin kaupungin sisäiset verkostot kuin kaupungin ulkopuoliset toimijat.

Toimintamme perustana ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, EU- ja kansallinen hankintaohjeistus sekä kaupunkiorganisaation että Palvelukeskus Helsingin ohjeet ja linjaukset.  Alla on kuvattuna edellä mainituista dokumenteista keskeisimmät.

Eettinen ohjeistus

Laadimme eettisen ohjeistuksen (Code of Conduct) sopimustoimittajillemme vuonna 2021.

Hankintoihin liittyviä uutisia