Vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat

Palvelukeskus Helsingin liikevaihdosta lähes puolet on erilaisia hankintoja, hankintojen vuosiarvon ylittäessä jopa 45 miljoonaa euroa. Palvelukeskus Helsingin hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi toteuttaa, ylläpitää ja kehittää Palvelukeskus Helsingin kilpailutuksia, hankintoja ja sopimusten hallintaa. Osallistumme myös kaupungin yhteishankintoihin. Sidosryhmäyhteistyömme kattaa niin kaupungin sisäiset verkostot kuin kaupungin ulkopuoliset toimijat.

Toimintamme perustana ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, EU- ja kansallinen hankintaohjeistus sekä kaupunkiorganisaation että Palvelukeskus Helsingin ohjeet ja linjaukset. Alla on kuvattuna edellä mainituista dokumenteista keskeisimmät.

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä vastuullisten hankintojen eteen Palvelukeskus Helsingissä. Tällä aikajanalla esitettynä työmme keskeisimmät virstanpylväät:

 • 2019: Ruokakuljetuspalvelut Vuoden taidokkain hankinta –finalistiksi

  Helsingin kilpailuttama ruokakuljetuspalveluiden kokonaisuus ylsi Vuoden taidokkain hankinta -kilpailun finaaliin. Kilpailun järjestää Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikkö. Vuonna 2018 kilpailutettu ruokapalveluiden logistiikka, johon kuuluvat muun muassa kotiateriakuljetukset, päiväkoti- ja kouluruokakuljetukset sekä toimipaikkojen väliset ruokakuljetukset, sai kiitosta erityisesti myönteisistä ympäristö- ja kustannusvaikutuksistaan.

 • 2019: Otamme käyttöön vastuullisten hankintojen kriteeripankin

  Palvelukeskus Helsingillä on käytössään kattava hankintojen vastuullisuuskriteeripankki, jonne on kerätty niin ekologista ja sosiaalista kuin taloudellistakin vastuullisuutta edistäviä hankintakriteerejä. Päivitämme pankkia jatkuvasti aina uusien kriteerien käytön myötä.

 • 2020: Maito- ja lihahankinnat mukaan Canemure-osahankkeeseen

  Hankintojen valmistelussa kartoitettiin ja kehitettiin hankintakriteerejä, jotka vähentävät ilmastoa ja ympäristöä kuormittavia vaikutuksia. Hankintojen valmistelussa selvitettiin myös hiilijalanjälkilaskennan käyttömahdollisuuksia kilpailutuksessa ja sopimuskaudella.

 • 2020: Palvelukeskus Helsingin vastuullisuus-, laatu- ja ympäristötiimi sekä hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi aloittavat säännölliset yhteistyöpalaverit

 • 2020: Vastuullisuuden esimäärittelylomake valmistuu

  Esimäärittelylomakkeen avulla varmistamme, että valmisteluun tulevassa hankinnassa huomioidaan hankinnan erityispiirteiden lisäksi sen vastuullisuusnäkökulmat. Työkalun avulla suoritamme systemaattisen analyysin ekologisen-, sosiaalisen- ja taloudellisen vastuun toteutumisesta hankinnassa. Vastuullisuusnäkökulmien lisäksi arvioimme myös hankinnan innovaatiopotentiaalin sekä sopimustekniset avaintekijät. Määrittelytyöhön osallistuvat aina vähintään hankinnan substanssin tuntevat asiantuntijat, Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusasiantuntijat sekä hankinta-asiantuntijat.

 • 2021: Laadimme Palvelukeskus Helsingin hankintojen strategiset teemat

  Hankintastrategiset teemat pohjautuvat paitsi kansalliseen myös Helsingin kaupungin hankintastrategiaan. Hankintastrategisia teemojamme ovat: Vaikuttavuus, Vastuullisuus, Toimivat markkinat, Taloudellinen kestävyys ja Tietojohtaminen. Hankintastrategisia teemoja edistävät 14 konkreettista tavoitetta toimenpiteineen ja mittareineen.

 • 2021: Julkaisemme Palvelukeskus Helsingin oman eettisen ohjeistuksen (Code of Conduct)

 • 2022: Palvelukeskus Helsingin hankintabarometri julkaistaan ensimmäisen kerran

  Hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi selvitti talouden toimijoiden mielipiteitä Palvelukeskus Helsingin hankintatoimesta kehittämällä hankintabarometrin. Vastaajat edustivat tarjouspyyntöihin tutustuneita, tarjoajia ja sopimustoimittajiamme. Hankintabarometrin vastausten perusteella kykenemme kehittämään ja ohjaamaan hankintatoimea oikeaan suuntaan. Hankintabarometrin kysymykset tukevat Palvelukeskus Helsingin hankintastrategisia teemoja ja tavoitteita.

Eettinen ohjeistus

Laadimme eettisen ohjeistuksen (Code of Conduct) sopimustoimittajillemme vuonna 2021.

Hankintoihin liittyviä uutisia