Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Me työnantajana tähtäämme kaikkia sukupuolia edustavien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun sekä aliedustettuihin ryhmiin ja vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden tosiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjinnän ehkäisyyn työpaikoilla. 

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (2022-2025) toimenpiteet ohjaavat työtämme tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämisessä.

Palvelukeskuksessa on laadittu kaupungin suunnitelman pohjalta ja ohjeistuksen mukaisesti oma tarkempi henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä toteuttamissuunnitelma vuosille 2022-2025.

Tulevina vuosina kehittämistyössämme painottuvat erityisesti:

 • Monimuotoisen rekrytoinnin ja perehdytyksen kehittäminen
 • Tasa-arvoisen palkkauksen, palkitsemisen sekä työurien edistäminen
 • Inklusiivisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen
 • Osaamisen ja tietoisuuden kasvattaminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa.

Suunnitelmien toteutumista seurataan Palvelukeskuksessa säännöllisesti ja toimenpiteistä viestitään aktiivisesti niin henkilöstölle kuin myös ulkoisessa viestinnässä.

Palvelukeskuksen vastuullisuusohjelma (2022-2024) sisältää myös henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä:

 • moninaisuuden ja erilaisten identiteettien näkyminen kaikessa henkilöstöä ja palveluja koskevassa viestinnässä
 • tehtävänimikkeiden muuttaminen sukupuolineutraaleiksi
 • positiivinen erityiskohtelun pilotointi rekrytoinnissa
 • työllistyminen ja työskentely nykyistä paremmin myös englannin kielellä
 • henkilöstön monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen anonyymejä rekrytointeja lisäämällä
 • työyhteisöjen osaamisen kehittäminen osallistumalla kaupungin olemassa oleviin ja tuleviin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin valmennuksiin
 • inklusiivisen johtamisen valmennus

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Palvelukeskuksen kaupungin suunnitelman pohjalta ja ohjeistuksen mukaisesti laadittu tarkempi henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä toteuttamissuunnitelma vuosille 2022-2025.

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä uutisia