Sitoumus2050 – kestävän kehityksen agendaa toteuttamassa

Sitoumus2050 on työkalu organisaatioiden kestävyystyön kehittämiseen, tavoitteen asettamiseen, mittaamiseen ja raportointiin. Jokainen sitoumus toteuttaa yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030:n tavoitetta. Sitoumus2050 on keino toteuttaa globaaleja tavoitteita kansallisesti.

Lasipalatsin sisäpihan vehreä aukio istutuksineen.
Lasipalatsin sisäpihan vehreä aukio istutuksineen.
Kuva: Jussi Hellsten

Sitoumus2050 on työkalu organisaatioiden kestävyystyön kehittämiseen, tavoitteen asettamiseen, mittaamiseen ja raportointiin. Jokainen sitoumus toteuttaa yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030:n tavoitetta. Sitoumus2050 on keino toteuttaa globaaleja tavoitteita kansallisesti.

Kuva: Eetu Ahanen

Tutustu Sitoumus2050-palveluun tästä

Sitoumus2050

Palvelukeskus Helsingin sitoumukset

Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot ja järjestöt voivat tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia tai liittyä mukaan green deal sopimuksiin, elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, ravitsemussitoumukseen tai tehdä ympäristömerkkisitoumuksen (kattositoumus). Kaikkia sitoumuksia yhdistää mitattavat tavoitteet, jotka vievät eteenpäin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita. Sitoumukset julkaistaan sitoumus2050 -palvelussa, joka toimii ikkunana Suomessa tehtävälle kestävän kehityksen työlle. Palvelussa oma sitoumus saa näkyvyyttä, toisaalta sitoumuksen julkaisu palvelussa edellyttää tulosten raportoimista.
Palvelukeskus Helsinki on antanut neljä toimenpidesitoumusta Sitoumus2050-palveluun. Sitoumuksemme toteuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita