Kestävän kehityksen raportointi

Poika siirtolohkareen päällä metsässä.
Kuva: Laura Dove

Helsinki haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunki nyt ja vastedes, ja on vahvasti sitoutunut kestävyyteen – sosiaaliseen, ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen. Jokaisen näiden osalta haluamme osoittaa konkreettisilla toimilla tahtomme ja pyrkimyksemme parempaan.

Helsingin kaupungin ensimmäinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen toimeenpanoraportti (Voluntary Local Review, VLR) luovutettiin YK:lle vuonna 2019.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti sekä paikallisesti kaupungeissa ja kunnissa tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kehitys ei voi olla kestävää, ellei luonnonvarojen rajallisuutta ja järkevää käyttöä huomioida samalla.

Agenda 2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 toimii kestävän kehityksen ohjaavana viitekehyksenä. YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Yhteinen toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille maille. Suomi on vahvasti sitoutunut Agendan tavoitteisiin ja julkaisut jo kaksi kansallista raporttia.

Helsinki on sitoutunut Agenda 2030 -tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), haluaa edistää tavoitteiden toteutumista sekä tuoda esiin kaupunkien roolia SDG-tavoitteiden toteuttamisessa. Helsinki julkaisi ensimmäisen vapaaehtoisen toimeenpanoraporttinsa toisena kaupunkina maailmassa jo 2019.

Lähde: Kestävä Helsinki -verkkosivut

Kuva: Silja Minkkinen

Kolmas kestävän kehityksen arvio 2023

Vuoden 2023 kestävän kehityksen arvio on kolmas Helsingin YK:lle tuottama raportti kestävän kehityksen tilasta. Epävarmuuksien ja kriisien aikakautena kaupungin toimintaympäristö on muuttunut, mutta hyvinvoinnin takaamisen tarve ei ole poistunut. Kaikkien Agenda 2030 -alatavoitteiden toteuttaminen vaatii tavoitteiden ristiriitaisuuksien tunnistamista ja ekologisten reunaehtojen tunnustamista. Täältä löydät myös arvion kokoamisen periaatteet ja aikajanan.

Lue lisää
Kuva: Jussi Hellsten

Kestävän kehityksen raportti 2021

Helsingin kaupungin järjestyksessä toinen YK:n kestävän kehityksen arvio (Voluntary local review, VLR) julkaistiin toukokuussa 2021.

Lue lisää
Kuva: Silja Minkkinen

Kestävän kehityksen raportti 2019

Helsingin kaupungin ensimmäinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen toimeenpanoraportti (Voluntary Local Review, VLR) luovutettiin YK:lle vuonna 2019.

Lue lisää