Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimet etenivät Palvelukeskuksessa vuonna 2022

Uuden vuoden alkaessa on aina hyvä arvioida edellisen vuoden onnistumisia. Miten Palvelukeskus Helsingin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimet edistyivät vuonna 2022?

Kaksi pyöräilijää pyöräilevät iloisesti kadulla.

Palvelukeskuksessa laadittiin alkuvuodesta 2022 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjalta tarkemmat toimenpiteet ja keinot tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän edistämiseksi.

Seuraavaan on poimittu muutamia keskeisiä nostoja siitä, miten henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut toimenpiteet ovat toteutuneet Palvelukeskuksessa. Vuosittaiseen seurantaan on tutustuttavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Monimuotoisen rekrytoinnin ja perehdytyksen kehittäminen

Yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on lisätä anonyymien rekrytointien määrää, ja seuraamme erityisesti anonyymien rekrytointien osuutta asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinneissa. Tänä vuonna 78 % kaikista asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinneista toteutettiin anonyymiä rekrytointitapaa hyödyntäen. Näiden lisäksi anonyymiä rekrytointia on hyödynnetty mm. kesänuorten sekä yksittäisissä asiakaspalvelijan sekä ruoka- ja palvelutyöntekijöiden rekrytoinneissa. Vuoden 2023 tavoitteemme on, että kaikki asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinnit toteutetaan anonyymisti.

Vuoden 2022 toimenpiteisiin lukeutui tutustuminen positiivisen erityiskohtelun hyödyntämisen mahdollisuuksiin rekrytoinnissa sekä selvitys siitä, missä Palvelukeskuksen yksiköissä tai tehtävissä voisimme pilotoida positiivista erityiskohtelua rekrytoinnissa vuoden 2023 aikana. Positiivinen erityiskohtelu on keino edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta sekä henkilöstössä aliedustettujen ryhmien työllistymistä kaupungin tehtäviin. Positiivista erityiskohtelua pilotoidaan parhaillaan haussa olevassa HR-suunnittelijan rekrytoinnissa sekä monipalveluissa ja puhelin- ja hyvinvointipalveluissa vuoden 2023 aikana.

Tavoitteenamme on myös lisätä perehdytys- ja infomateriaalin saatavuutta englannin ja ruotsin kielellä. Olemme kartoittaneet liiketoiminnoista keskeiset materiaalit, jotka tullaan suunnitellusti käännättämään ja ottamaan käyttöön ensi vuoden aikana. Vuonna 2022 on lisäksi tehty ruotsinkielinen versio Palvelukeskuksen urasivuista sekä englanninkielinen perehdytysmateriaali monipalveluihin työharjoitteluun tuleville opiskelijoille.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevat työyhteisöt sekä johtaminen

Kaupunkiyhteinen tavoite on, että työyhteisöt toimivat Sopuisasti Stadissa -oppaan mukaisesti. Jokaisen työntekijän ja esihenkilön tulee tietää, miten työyhteisössä toimitaan vastuullisesti ja miten jokainen voi edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä. Tärkeää on myös tietää, miten toimia, jos joku työyhteisössä on kokenut epäasiallista kohtelua tai häirintää. Sopuistasi Stadissa oli viime vuonna Palvelukeskuksen työsuojelun yksi kuukauden aiheista, joka käsiteltiin työyhteisöissä. Esihenkilöille ja työntekijöille järjestettiin syksyn aikana työyhteisötaitojen webinaareja, joiden lisäksi työsuojelun edustajat ovat käyneet työyhteisöissä puhumassa vastuullisesta työkäyttäytymisestä.

Monipalveluiden henkilöstöä on valmennettu vuoden aikana kulttuurien väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen sekä kielitietoiseen ohjaukseen työpaikalla. Palvelukeskuksen esihenkilöt ovat saaneet puolestaan sparrausta onnistumiskeskustelujen pitämiseen sekä avoimen ja läpinäkyvän palkitsemisviestinnän toteuttamiseen työyhteisöissä. Palvelukeskuksen johtoa ja esihenkilöitä on osallistunut myös kaupungin järjestämään Monimuotoisuuden johtaminen ja inklusiivisuutta edistävät työkäytännöt -koulutukseen.

Tavoite on, että kaikilla Palvelukeskuksen työntekijöillä on halutessaan mahdollisuus kehittää osaamistaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoissa ja että niin johto, esihenkilöt, HR kuin työsuojelun edustajat lisäävät omaa osaamistaan monimuotoisuuden, inkluusion sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta.