Anonyymi rekrytointi antoi itsevarmuutta hakea tehtävään  

Reelika Koplille rekrytointiprosessin anonyymius toi itsevarmuutta hakea tehtävään.

Nainen vaaleanpunaisessa takissa seisoo syksyisessä metsässä ja katsoo sivulle.
Reelika Koplille rekrytointiprosessin anonyymius toi itsevarmuutta hakea tehtävään.

Palvelukeskus Helsinki kannustaa esihenkilöitä anonyymiin rekrytointiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön monimuotoisuuden edistämiseksi. Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksesta piilotetaan rekrytoivan esihenkilön näkyvistä kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten hakijan nimi, syntymäaika, äidinkieli tai asuinkunta. Tavoitteena on antaa kaikille hakijoille yhtäläinen mahdollisuus päästä työhaastatteluun ilman, että siihen vaikuttaa mikään työssä menestymisen kannalta epäoleellinen asia.  

Palvelukeskus Helsingissä aloitti elokuussa työsuhteensa suunnittelija Reelika Kopli, jonka rekrytointi toteutettiin anonyymisti. Reelika kertoo kokemuksistaan anonyymistä rekrytoinnista työnhakijan näkökulmasta. 

Reelika, oliko anonyymi rekrytointi sinulle työnhakijana entuudestaan tuttu käytäntö?

En ollut aiemmissa työnhakuprosesseissa kohdannut anonyymia rekrytointia, eli ei ollut minulle entuudestaan tuttu rekrytointitapa. 

Miten sait tietää, että rekrytointi toteutetaan anonyymisti ja millaisia ajatuksia se sinussa herätti? 

– Työpaikkailmoituksessa kerrottiin selkeästi, että rekrytointi toteutetaan anonyymisti ja mitä se tarkoittaa. Olin hyvin iloinen siitä, että rekrytointi oli anonyymi ja se antoi minulle itsevarmuutta jättää oma hakemukseni. Olen muuttanut Suomeen Virosta ja vaikka olen opiskellut Suomessa paljon ja kouluttautunut alalle, koen silti maahanmuuttajataustani vuoksi epävarmuutta hakea töitä. Anonyymi rekrytointi rohkaisi minua ja tunsin, että uskallan jättää hakemukseni ja että olen tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. 

Vaikuttiko tieto anonyymin rekrytoinnin hyödyntämisestä ajatuksiisi meistä työnantajana? Millä tavoin? 

Kyllä vaikutti – ennen kaikkea sen vuoksi kiinnostuin Palvelukeskus Helsingistä tarkemmin työnantajana. Aloin etsimään ja lukemaan tietoa Palvelukeskuksen toiminnasta ja arvoista sekä seuraamaan some-kanavia. Anonyymi rekrytointitapa herätti minussa luottamuksen Palvelukeskukseen työnantajana. 

Minkälainen kokemus sinulle jäi anonyymistä rekrytointiprosessista? 

– Minulle jäi anonyymistä rekrytoinnista hyvä fiilis. Rekrytointi oli luotettava, oikeudenmukainen ja tasavertainen, koska valinta perustui osaamiseen ja pätevyyteen. Sain myös paljon itsevarmuutta sekä lisää uskoa itseeni. Haluan oman kokemukseni myötä kannustaa erilaisia ihmisiä hakeutumaan kaupungin tehtäviin.  

Mitä haluaisit sanoa esihenkilölle, joka harkitsee anonyymin rekrytoinnin hyödyntämistä?  

Haluan kannustaa ja rohkaista esihenkilöitä käyttämään ja kokeilemaan anonyymia rekrytointia muissakin tehtävissä, kuin asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä, joissa se on jo ensisijainen käytäntö. Hyvä hakija voi olla piilossa, eikä hän välttämättä uskalla hakea avoinna olevaan tehtävään, jos hän kokee syystä tai toisesta epävarmuutta mahdollisuuksistaan. Uskon, että anonyymi rekrytointitapa voi tuoda lisää hyviä hakijoita.  

Palvelukeskuksen tavoite on, että kaikki asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinnit toteutetaan anonyymisti. Kevätkaudella 2022 asiantuntija- ja esihenkilörekrytoinneistamme 69 % toteutettiin anonyymisti. Anonyymia rekrytointia on hyödynnetty lisäksi esimerkiksi nuorten kesätyöntekijöiden, asiakaspalvelijan sekä yksittäisten ruoka- ja puhtauspalvelutehtävien rekrytoinneissa.