Uusi yhteistyöprojekti hankintojen vaikuttavuudesta JY:n opiskelijoiden kanssa

Mitä ovat vaikuttavuusperusteiset hankinnat, ja miten niitä edistetään? Entä mitä vaikuttavuusperusteiset hankinnat tarkoittavat Palvelukeskus Helsingin näkökulmasta?

Jyväskylän yliopiston Corporate Environmental Management –ohjelman maisteriopiskelijat Jenna, Maija, Pilvi ja Susanna toteuttavat tämän kevään aikana yhteistyöprojektin hankintojen vaikuttavuudesta Palvelukeskus Helsingin kanssa. Hankinnat ja kilpailuttaminen – sekä vastuullisuustiimi tapasivat opiskelijoita Teamsin välityksellä. ​

Palvelukeskus Helsingin uudessa vastuullisuusohjelmassa vuosille 2022-2024 on määritelty yhdeksi osa-alueeksi vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat. Seuraavan kolmen vuoden aikana Palvelukeskus haluaa mm. kasvattaa ymmärrystään vaikuttavuusperusteisista hankinnoista sekä rakentaa oman, palvelukeskustasoisen hankintojen vaikuttavuusmallin. Myös Helsingin kaupungin päivitetty hankintastrategia painottaa vaikuttavien hankintojen edistämistä kaupunkiorganisaatiossa.

– Toivomme yhteistyön lisäävän ymmärrystämme vaikuttavuusperusteisista hankinnoista ja niiden edistämisestä, mutta myös erityisesti siitä, mitä vaikuttavuusperusteiset hankinnat tarkoittavat Palvelukeskus Helsingin näkökulmasta, pohtii hankinnat ja kilpailuttaminen –tiimin asiantuntija Saara Leander.

Yhteistyö opiskelijoiden ja Palvelukeskus Helsingin hankinta- ja vastuullisuustiimien kanssa jatkuu läpi kevään. Opiskelijoiden työn tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti hankinta- ja vastuullisuustiimien työssä, mutta ammennettavaa riittää varmasti myös vastuullisuustyöhön laajemminkin.

– Meille on tärkeää, että voimme tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tarjota opiskelijoille yritysvastuullisuuteen liittyviä kehitystehtäviä, jotka tukevat heidän ammatillista kehittymistään. Meille itsellemme yhteistyö antaa uudenlaista ajattelua ja tarjoaa erilaisia näkökulmia myös yhteistyön jälkeiseen sisäiseen kehitystyöhön, kertoo vastuullisuustiimin kehityspäällikkö Elina Tarkkonen.