Palvelukeskus Helsingin uudessa työvaatehankinnassa ei tingitty vastuullisuudesta

Työvaatehankinnassa kiinnitettiin huomiota tekstiilialan vastuullisuuteen ja ilmastotavoitteisiin.

Kaksi työntekijää hymyilee
Kuva: Jussi Hellsten

​Palvelukeskus Helsingin uuden työvaatekilpailutuksen tavoitteena oli saada työntekijöille kestävät, toiminnalliset ja turvalliset työvaatteet. Tavoitteen aikaansaamiseksi markkinoiden kanssa käytiin tiivistä vuoropuhelua, työntekijät testasivat vaatteita sekä vastuullisuus- ja ympäristökriteerien toteuttamiskelpoisuutta tarkasteltiin. Lisäksi arvioitiin työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksia yhteistyössä rakentamispalveluliikelaitos Staran ja Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa.

​Kestävien, toiminnallisten ja turvallisten työvaatteiden hankinnan lisäksi valmistelun yhteydessä haluttiin lisätä ymmärrystä vastuullisuuden ja ilmastotavoitteiden toteutumisesta tekstiilialalla sekä edistää sopimuskauden aikaista yhteistyötä työvaatteiden ja palvelutuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kilpailutukseen osallistuvien piti ottaa huomioon monet erilaiset vastuullisuusvaatimukset, aina vaatteiden sosiaalisesta vastuullisuudesta ja tuotantoketjusta, ympäristövaikutuksista ja haitallisten kemikaalien vähentämisestä, kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Lisäksi pesulapalveluita koskevissa vastuullisuusvaatimuksissa piti kiinnittää huomiota hygieniastandardeihin, mikromuoveihin, kemikaaleihin ja korjauspalveluihin.

Ennen varsinaisen hankintaprosessin aloittamista, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Palvelukeskus Helsinki ja rakentamispalveluliikelaitos Stara selvittivät työvaatteiden elinkaarivaikutuksia osana Helsingin Canemure-osahanketta. Selvityksessä mm. vertailtiin, onko työvaatteiden hankkiminen omaksi vai palveluna ympäristön kannalta kestävämpää.

Tehdyllä valmistelu- ja kartoittamistyöllä oli merkitystä, sillä kilpailutuksessa käytetyillä vastuullisuuskriteereillä oli vaikutusta lopullisten sopimuskumppanien valintaan. Kriteerien hyödyntämisellä ei kuitenkaan nähty olevan vaikutusta hankinnan kustannuksiin. Yksi hankinnan keskeisimmistä onnistumisista on sopimuskauden aikaisen alan vastuullisuus- ja ilmastotoimia koskevan vuoropuhelun lisääntyminen. Kriteerien onnistunut hyödyntäminen auttoi myös viestimään alan toimijoille Helsingin kaupungin ja Palvelukeskuksen vastuullisuusvaatimusten korkeasta tasosta.

– Vaikka kohtasimme haasteita, on palkitsevaa, että onnistuimme ottamaan rohkeasti vastuullisuuden osaksi hankintaa ja parantamaan erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden huomioimista. Oli myös antoisaa kuulla markkinoiden ja tekstiilialan asiantuntijoiden näkemyksiä vastuullisuudesta, sillä näillä toimijoilla on korvaamaton asiantuntemus alasta ja sen tulevaisuudesta. Mahtavaa oli myös päästä tekemään kaupunkitasoista yhteistyötä, kertoo Palvelukeskus Helsingin hankinta-asiantuntija Saara Ojanen.

Työvaatesopimukset ovat tulleet syyskuun alusta voimaan ja sopimuksiin ollaan hyvin tyytyväisiä. Työvaatteiden käyttöiän pidentäminen on keskeinen tapa vaikuttaa hankinnan päästöihin, minkä vuoksi Palvelukeskus Helsinki aikoo viestiä tehokkaasti työntekijöilleen työvaatteiden vastuullisuudesta, huoltomahdollisuuksista sekä vanhojen työvaatteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Tulevaisuudessa myös kaupunkitasoista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tarkoitus lisätä työvaatehankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi ja muun muassa ympäristömerkittyjen tuotteiden hyödyntämiseksi.