Palvelukeskus Helsinki laati oman eettisen ohjeistuksen

Eettinen ohjeistus eli Code of Conduct sitouttaa sopimustoimittajat Palvelukeskuksen arvojen mukaiseen toimintaan.

Henkilö pitää punaisia marjoja käsissään.
© Julia Kivelä / Helsinki Partners

Palvelukeskus Helsingin tavoitteena on toimia ja tuottaa palveluja kestävästi, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia kunnioittaen. Olemme kaupunkitasolla sitoutuneita mm. Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelmaan sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sitoumuksemme ohjaa hankintasopimuksiamme sekä yhteistyötä sopimustoimittajiemme kanssa.

Kiteyttääkseen Palvelukeskus Helsingin eettiset toimintatavat ja yhteiset pelisäännöt yksien kansien väliin, hankinnat ja kilpailuttaminen – tiimi sekä vastuullisuustiimi laativat erillisen eettisen ohjeistuksen (Code of Conduct) Palvelukeskus Helsingin sopimustoimittajille. Eettisessä ohjeistossa linjataan minkälaisia toimintatapoja sopimustoimittajilta edellytetään lainsäädännön, yhteistyön, toimivien markkinoiden, tietosuojan, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun suhteen. Esimerkiksi ihmisoikeuksien suhteen sopimustoimittaja sitoutuu siihen, että ei salli missään muodossa rasismia, epäasiallista kohtelua, seksuaalista häirintää tai syrjintää iän, sukupuolen, alkuperän, uskonnon, kielen, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

– Jatkossa sopimuskumppanimme sitoutuvat sopimuksen allekirjoittamisen myötä myös Palvelukeskus Helsingin arvolupauksen ja arvojen mukaiseen toimintaan. Tällöin sopimuskumppanin tulee samalla myös varmistaa, että vaatimukset toteutuvat toimittajan omien toimintojen lisäksi myös toimittajan omissa toimitusketjuissa. Code of conduct tuo jatkossa suorana sopimuksen liitteenä merkittävän parannuksen Palvelukeskus Helsingin tavoitteiden ja sitoumuksien mukaiseen toimintaan, kertoo hankintapäällikkö Antti Virtanen