Vastuullisuustyön timantit vuodelta 2023 

Palvelukeskus Helsingin kolmivuotinen vastuullisuusohjelmakausi kääntyi vuodenvaihteessa loppusuoralle, ja monet ohjelman toimenpiteet onkin jo toteutettu täysimääräisesti. Osan toimenpiteistä osalta työ jatkuu vielä ohjelman viimeisen vuoden aikana päämäärätietoisesti, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään vuoden 2024 aikana. Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustyön teemat ovat kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristötyö, vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus sekä vastuullisena työnantajana ja kumppanina toimiminen.

Kuva: Eetu Ahanen

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuustyö otti isoja askelia vuonna 2023 

Sosiaalisen vastuun saralla tapahtui vuoden 2023 aikana paljon ja useat toimenpiteet saatiin valmiiksi. Kaikki Palvelukeskus Helsingin tehtävänimikkeet on nyt muutettu sukupuolineutraaleiksi ja anonyymin rekrytointimenetelmän käyttö vakiintui toimintatavaksi jokaisessa ei-kiireellisissä rekrytoinnissa. Lisäksi muunkielisten työllistymistä edistettiin kääntämällä kaikki perehdytysmateriaalit englanniksi ja varmistettiin, että kaikki viestinnässä käytetty kuvasto edustaa monimuotoisuutta. Vuonna 2023 johtoa sekä esihenkilöitä valmennettiin liittyen inklusiiviseen johtamiseen ja rekrytoinnin ajatusvinoumiin. Lisäksi positiivista erityiskohtelua pilotointiin HR-tiimin toimesta – tästä julkaistaan oma uutinen myöhemmin keväällä. 

Vuonna 2024 jatkuu vastuullisuusohjelman toteuttaminen saavutettavuuden osalta: saavutettavuusauditointeja jatketaan ja työyhteisöjen osaamista kehitetään kannustamalla henkilöstöä osallistumaan kaupungin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin valmennuksiin. 

Vaikuttavia ja vastuullisia hankintoja 

Palvelukeskus Helsingin hankinnat ja kilpailuttaminen -tiimi kehitti vuonna 2023 mallin vaikuttavuusperusteisille hankinnoille, minkä lisäksi vastuullisuustiimissä kehitettiin viitekehystä vastuullisuuskriteerien vaikuttavuuden arviointiin. Hankintojen osalta tekeminen jatkuu vuodelle 2024 – tavoitteemme on lisätä vastuullisuussertifioitujen tuotteiden käyttöä niiden tuotteiden osalta, joiden alkuperämaa katsotaan olevan korkean riskin tuotantomaa. Elintarvikehankintojen kriteerityö jatkuu niin ikään, kuten myös sopimusaikainen seuranta toimittajien kanssa. 

Tavoitteemme on lisätä vastuullisuussertifioitujen tuotteiden käyttöä niiden tuotteiden osalta, joiden alkuperämaa katsotaan olevan korkean riskin tuotantomaa.

Ilmastohätätilaan ja luontokatoon vastaaminen 

Ekologisen vastuullisuuden saralla otettiin edistysaskeleita vuonna 2023, joista merkityksellisin oli erinomainen onnistuminen ruokahävikin vähentämisessä – vuoden 2023 aikana ruokahävikki väheni lähes 9 % vuoteen 2021 verrattuna, mikä oli erinomainen tulos. Uusia, kestäviä kasvis- ja kalaruokareseptejä kehitettiin huimat 46 kappaletta ja Palvelukeskus Helsingin sähköautojen osuutta kokonaisautokannasta kasvatettiin 33 % (vuonna 2022 osuus oli 22 %). Pakkalan tuotantolaitoksen kierrätysaste nousi myös hieman edellisestä vuodesta, vuonna 2023 se oli 62 %. 

Olemme vastuullinen työnantaja ja kumppani 

Haluamme olla haluttu työnantaja, palveluntuottaja sekä yhteistyökumppani. Henkilöstön suositteluindeksiä onnistuttiinkin vuoden 2023 aikana nostamaan yli kymmenellä yksiköllä 78,2:/100:n. Myös valmentavan johtamisen indeksi nousi 67,5.stä 76/100:n. Vuoden 2023 aikana Palvelukeskuksessa toteutettiin liikkumispilotti, jonka tavoitteen oli lisästä henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa liikkumaan. Datavastuullisuuden osalta viime vuonna jalkautettiin kaupunkitasoiset tekoälyn eettiset periaatteet Palvelukeskus Helsinkiin ja vuonna 2024 tullaan varmasti keskittymään vielä enemmän datavastuullisuuden toimenpiteeseen CoPilot-kokeilun myötä. 

Poika siirtolohkareen päällä metsässä.
Kuva: Laura Dove

Yhteenvetona voidaan todeta, että Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustyö on varsin hyvällä mallilla ja niin isoja kuin pieniäkin edistysaskelia on vuosien 2022-2023 aikana otettu. Paljon hyvää on saatu aikaan muun muassa sosiaalisen vastuullisuuden teemojen saralla sekä ruokahävikin vähentämisessä, mutta tulevaisuudessa häämöttää toimintamme kannalta yhä suurempia uhkia, liittyen luontokatoon ja saatavuushaasteisiin, eriarvoistumiseen ja talouden kantokykyyn. Käärikäämme siis hihamme tänäkin vuonna laaja-alaisen kestävyystyön edistämiseksi! 

Vastuullisuusohjelman tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja tuloksiin voit tutustua täällä.