Vuonna 2023 vähennettiin hävikkiä monipuolisin keinoin

Helsingin kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite puolittaa ruokahävikin määrä kaupungin ruokapalveluissa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on hävikkiä vähennettävä kaikin mahdollisin keinoin – vuoden 2023 aikana tehtiin merkittäviä panostuksia hävikin vähentämiseen monilla eri osa-alueilla. Hävikinvähentämistyö jatkuu tänäkin vuonna tavoitteellisesti ja odotamme vahvasti myös kaupungin muiden yksiköiden kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä.

Kuva: Juho Kuva
Oppilaiden poissaolotietoja Wilmasta kouluravintoloihin

Syksyllä 2023 otettiin yhteensä 70 koulussa käyttöön toimintamalli, jossa koulujen tietojärjestelmä Wilmasta lähetetään automaattiviesti jokaisen arkipäivänä kouluravintolan sähköpostiosoitteen. Viestissä on kootusti tiedot siitä, kuinka monta oppilasta on kyseisenä päivänä ilmoitettu poissaolevaksi. Vaikka aamulla saatu viesti ei enää voi vaikuttaa esimerkiksi ruokien tilausmääriin, koki enemmistö sen kuitenkin hyödylliseksi, varsinkin alakoulujen kohdalla, jossa ruokailuun osallistuu lähes jokainen oppilas.

Toimipaikkojen kokemuksia viestien hyödyllisyydestä kartoitettiin loppuvuodesta 2023 ja vastanneista noin puolet arvioi, että on saanut vähennettyä linjastohävikkiä sen ansiosta, että ruokailijamäärä on paremmin tiedossa. Kuitenkin 56 % vastanneista ilmoitti, ettei viestien saamisella ole ollut vaikutusta heidän toimintaansa ruoan valmistelu- ja esillepanovaiheessa. Kyselyyn vastanneista enemmistö silti toivoo saavansa viestejä myös jatkossa, sillä varsinkin ruokailun loppupuolella pystytään paremmin arvioimaan, kuinka moni on vielä käymättä syömässä ja lisukkeiden valmistusmääriin voidaan vaikuttaa.

Hävikkilähettiläs jalkauttamassa kestävän kehityksen Kokkikettu-mallia päiväkoteihin

Vuonna 2023 Palvelukeskuksen ensimmäisenä hävikkilähettiläänä aloitti Mika Marttila. Aiemmin Mika työskenteli ruokapalveluvastaavana päiväkoti Onnelassa, jossa hän oli pitkään organisoinut lapsille erilaista hävikkitoimintaan muun muassa hävikkiviikon puitteissa. Mika oli yhteydessä palvelupäällikkö Mari Rantaseen, jonka vastuulla on monipalvelujen hävikinvähentämisprojekti. Yhteistuumin päädyttiin nappaamaan Mika kokopäiväisen hävikkilähettilään tehtävään.

Työssään hävikkilähettiläänä Mika vierailee päiväkodeissa ja opastaa Palvelukeskuksen henkilöstöä hävikkiin liittyen. Lisäksi hävikkilähettiläs tekee yhteistyötä päiväkodin kasvatushenkilöstön kanssa lautashävikin pienentämiseen liittyen.

– Suosikkityötehtäväni on kuitenkin päiväkotien lasten kanssa juttelu kestävän kehityksen teemoista Kokki-ketun asuun pukeutuneena. Puhumme ruoasta, hävikistä, maistamisesta sekä pöytätavoista. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta Hävikkilähettilästoiminnasta ja hävikkiä on todella saatu myös pienennettyä monessa toimipaikassa sen jälkeen, kun olemme nostaneet teemoja yhteiseen keskusteluun, kertoo Mika.


Hän haluaa erityisesti kiittää kasvatushenkilökunnan innostuneisuutta ja yhdessä tekemisen ajatusta. Kettu-malli on kasvatuksen ja koulutuksen toimialan luoma konsepti, jossa erilaisten kettuhahmojen avulla opetetaan lapsille kestävän kehityksen teemoista. Kokki-kettu on yksi konseptin ketuista, jonka teemaan kuuluvat nimensä mukaisesti kestävän ruokajärjestelmän asiat.

Työssään hävikkilähettiläänä Mika vierailee päiväkodeissa ja opastaa Palvelukeskuksen henkilöstöä hävikkiin liittyen.

Mika Marttila
Ekosysteemi hävikkiruoalle pääkaupunkiseudulla – Food Waste Ecosystem

Helsingin kaupunki on yhtenä avainkumppanina Food Waste Ecosystem -hankkeessa, jossa muita yhteistyötahoja ovat muun muassa Laurea ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki ja Luonnonvarakeskus.

-Koska hävikkiruoka kytkeytyy niin keskeisesti Palvelukeskus Helsingin toimintoihin, olemme luonnollisesti yhtenä kumppanina hankkeessa, kommentoi Palvelukeskus Helsingin kehityspäällikkö Elina Tarkkonen, joka on mukana projektiryhmässä

Helsingin osakokonaisuuden tärkeimpänä tavoitteena on vähentää muodostuvan hävikin määrää, joka on myös Palvelukeskus Helsingin ensisijainen tavoite. Hanke käynnistyi vuoden 2023 syksyllä, jolloin tehtiin alkukartoituksia ja hankkeen projektitiimi haastatteli muun muassa Palvelukeskus Helsingin sekä toimialojen asiantuntijoita. Työ jatkuu vuonna 2024 muun muassa työpajatyöskentelyn ja pilottien merkeissä yhdessä kaupungin muiden yksiköiden kanssa.

-Onnistuaksemme kaupungin yhteisissä tavoitteissa, tarvitsemme toinen toistemme apua ja tukea! Tarkkonen painottaa.

Hävikkilähettiläs Mika Marttila
MobilePay-maksutapa käyttöön kaikissa toimipaikoissa

Linjastohävikki, eli tarjoilusta linjastoon ylijäävä ruoka on kaikista merkittävin osa kokonaishävikkiä. Palvelukeskus Helsingissä on vakiintunut käytäntö, että linjastoon jäänyttä ruokaa voidaan myydä lounaan päätyttyä henkilöstölle edulliseen hävikkihintaan. Koulu- ja päiväkotikohteissa myyntiä on ennen vuotta 2023 hankaloittanut maksupäätteiden puute, mutta viime vuonna tämäkin asia saatiin ratkaistua, kun kaikissa toimipaikoissa otettiin käyttöön MobilePay-maksutapa. Syksystä 2023 alkaen on toimipaikkojen kasvatus- ja opetushenkilöstölle ollut mahdollista ostaa ylijäämäruokaa kotiin vietäväksi ja maksaa ruoka helposti kännykällä.

Viestintää ja uusia toimintamalleja

Edellä esiteltyjen isompien kokonaisuuksien lisäksi tehtiin Palvelukeskus Helsingissä ja monipalveluissa paljon muutakin, pienemmän mittakaavan toimintaa, jonka tavoitteena hävikin vähentäminen oli. Koulujen linjastoon suunniteltiin hävikkijuliste, johon päivitetään aina edellisen päivän hävikkimäärät ruokailijoiden tiedoksi. Lisäksi astianpalautuksen yhteydessä oleva biojäteastia vaihdettiin kooltaan pienempään ja läpinäkyvään.

Sisäisesti kannustettiin henkilöstöä hävikkiruoan punnitsemisen huolellisuuteen sekä hankittiin uusia vaakoja toimipaikkoihin. Hävikin kirjaamisessa käytössä olevaa menekinseurantataulukkoa muokattiin, samoin kuin tuloskorttia. Keittiöiden henkilöstöä myös muistuteltiin eräkuumennuksesta sekä esillepanoastioiden ja ottimien oikeasta koosta. Myös toimipaikkojen henkilöstön näkemyksiä kartoitettiin loppuvuodesta pidetyllä kyselyllä.

Kaiken kaikkiaan hävikkimääriä seurattiin järjestelmällisesti ja laajasti, ja aihe otettiin omanaan monipalvelujen alue- ja rypäskokousten asialistalle. Varmasti yksikään työntekijä ei ole voinut viime vuoden aikana välttyä kuulemasta hävikinvähennystyöstämme!