Hävikkiviikolla Palvelukeskus Helsingin toimipaikoissa kannustetaan hävikinvähennystalkoisiin 

Palvelukeskus Helsinki on ollut mukana Hävikkiviikon vietossa jo vuodesta 2013 alkaen ja hävikkiviikko näkyy kouluissa, päiväkodeissa ja hoitopuolen ravintoloissamme.

Hävikkiviikon juliste, jossa kerrotaan hävikkiviikon ajankohta 13.-19.9.2021.

Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään 13.-19. syyskuuta. Palvelukeskus Helsinki on ollut mukana Hävikkiviikon vietossa jo alusta, vuodesta 2013 alkaen ja sen toimipisteissä kouluissa, päiväkodeissa ja hoitopuolen ravintoloissa kannustetaan viikon aikana tehostetusti hävikinvähennystalkoisiin. Hävikinhallinta on myös yksi kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteista.

Hävikkiviikolla Palvelukeskus Helsingin koulu-, päiväkotikohteissa sekä hoitoalalla henkilöstöravintoloissa, sairaaloissa ja seniorikeskuksissa viestitään ruokahävikistä ja sen syntymisestä muun muassa julistein sekä kannustamalla henkilökuntaa keskustelemaan oman toimipaikkansa hävikkiä vähentävistä toimista. Tänä vuonna Palvelukeskus Helsinki on jakanut kouluille myös ruokahävikin vähentämiseen kannustavia kunniakirjoja. 

Päiväkodeissa pienempien lasten kanssa puolestaan pyritään herättelemään keskustelua ruokaan liittyvistä asioista lempiruokien ja uusien makujen kautta, ikätasolle sopivalla tavalla. Tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen ja sitä kautta ruokahävikin vähentäminen. 

Ruokahävikin torjuntaa monin keinoin jo vuosien ajan

Hävikin vähentämiseksi on Palvelukeskus Helsingissä vuosien varrella toteutettu useita kehitysprojekteja ja otettu osaa pilotteihin, kuten Lunchie-sovelluksen kokeiluun, älyvaa’an hyödyntämiseen hävikinseurannassa sekä ylijäämäruoan lahjoitukseen nuorisotoimelle.  

Myös Palvelukeskus Helsingin ruokatuotantolaitoksen ylijäämäruoka on jo pitkään lahjoitettu seurakunnalle ruoka-apuun, ja osassa toimipaikkoja ylijäämäruokaa joko myydään tai lahjoitetaan ruokailun päätyttyä hyvään tarkoitukseen. Korona-aika on hankaloittanut hävikkiruoan myymistä, mutta tulevaisuudessa sitä on tarkoitus laajentaa entisestään. 

Kohti yhtenäisempää hävikinseurantaa

Hävikkiä on seurattu toimipaikoissa jo vuosien ajan, mutta viime vuosina entistä systemaattisemmin. Syksystä 2020 alkaen koulujen hävikkimäärien koontitiedot on kirjattu sähköiselle lomakkeelle Luukku-järjestelmään, ja vuoden 2021 alusta myös päiväkodit siirtyivät saman seurannan piiriin. Hoitopuolen ravintolat sairaaloissa ja seniorikeskuksissa alkoivat yhtenäisesti kirjata ja seurata hävikkiä HävikkiValvoja-sovelluksella. Palvelukeskus Helsingin vuoden 2021 tavoite saada kaikki ruokapalvelujen toimipaikat yhtenäisen ja keskitetyn hävikinseurannan piiriin on siis hyvässä vauhdissa. 

– On todella hienoa, että työntekijämme ovat mukana hävikintorjunnassa ja kokevat asian tärkeäksi. He ovat myös oman toimipisteensä asiantuntijoita ruokahävikin vähentämisessä ja heidän ideoillaan pääsemme kohti tätä yhteistä tavoitetta ja luomme uusia, entistä parempia käytäntöjä, kannustaa monipalvelut-yksikön kehityspäällikkö Taina Turpeinen. 

Hävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä

Vaikka työtä hävikin vähentämisen eteen on tehty paljon, tulevaisuus tuo tullessaan yhä systemaattisempaa ja kunnianhimoisempaa hävikinhallintaa. Palvelukeskus Helsingin tavoitteena on puolittaa ruokapalveluissa muodostuvan ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä. Ruokahävikin vähentäminen kaupungin ruokapalveluissa on myös yksi kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoitteista. 

– Vaikka olemme tehneet ruokahävikin vähentämisen eteen paljon töitä jo vuosien ajan, niin nyt on aika laittaa uutta vaihdetta silmään. Ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena kunnianhimoinen, eikä tie siihen tule olemaan helppo, mutta ehdottomasti tavoittelemisen arvoinen. Asiakkaillemmekin hävikin vähentäminen on tärkeää ja yhdessä toimien tavoitteemme on saavutettavissa, muistuttaa vastuullisuus, ympäristö ja laatu -tiimin vetäjä kehityspäällikkö Elina Tarkkonen

Jo yhdeksättä kertaa vietettävän Valtakunnallisen Hävikkiviikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua ruokahävikin ilmastovaikutuksista ja haastaa kaikki mukaan hävikinvähennystalkoisiin. Kampanjan järjestää Kuluttaja-lehti ja useat elintarvikeyritykset, kaupat, ruokapalveluyritykset, järjestöt. Myös monet muut ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvät tahot ovat mukana viestimässä omissa kanavissaan ruokahävikistä ja toimistaan sen vähentämiseksi.