Ruokapalveluihin vastuullisempia liha-ja maitotuotteita uusilla hankintakriteereillä

Hankintojen ympäristö- ja ilmastokriteerejä tiukentamalla pystyttiin merkittävästi vaikuttamaan elintarvikkeiden vastuullisuuteen.

Palvelukeskus Helsinki etsi keinoja vähentää Helsingin ruokapalvelujen haitallisia ilmastovaikutuksia yhdessä kaupunginkanslian ja Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – Canemure-hankkeen kanssa. Liha- ja maitotuotteet ovat merkittäviä hankintakokonaisuuksia kaupungin elintarvikehankinnoista niin käyttövolyymeiltaan kuin ympäristövaikutuksiltaan. Tiukentamalla hankintojenympäristö- ja ilmastokriteerejä pystyttiin merkittävästi vaikuttamaan elintarvikkeiden vastuullisuuteen. 

Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja noin 80 000 helsinkiläiselle päivässä ja vuosittain kaupungin ruokapalveluihin hankitaan lähes 2,5 miljoonaa litraa maitoa ja maitovalmisteita sekä 740 000 kilogrammaa lihatuotteita.

Ilmasto- ja vastuullisuusnäkökulmat huomioivia hankintakriteerejä lähdettiin hahmottamaan markkinavuoropuhelulla, jossa potentiaalisten tarjoajien kesken tarkasteltiin markkinan mahdollisuuksia vastata muun muassa vähähiilisyystoimenpiteisiin. Vuoropuhelujen perusteella muodostui joukko uusia vastuullisuuskriteerejä, jotka keskittyivät paitsi ilmastoon myös vastuullisuuteen laajemmin, esimerkiksi tuotantoeläinten hyvinvointiin.

– Jo hankinnan alussa totesimme, että markkinoita kuulemalla ja tuotteiden toimittajien kanssa vuoropuhelua edistämällä meillä on parhaat mahdollisuudet luoda toimivat hankintakriteerit, jotka tukevat hankintojen vähähiilisyyttä, kertoo hankintapäällikkö Antti Virtanen Palvelukeskus Helsingiltä.

Elintarvikkeiden hiilijalanjäljestä suurin osa muodostuu niiden alkutuotannossa. Hankinnan alussa selvitettiin, olisiko hiilijalanjälkilaskentaa mahdollista sisällyttää osaksi tarjouskilpailua, jolloin päästövähennyksiä voitaisiin todentaa entistä tehokkaammin.

–  Hiilijalanjäljen huomioiminen hankinnoissa on hyvin houkutteleva ja tulevaisuudessa täysin mahdollinen kriteeri. Sen tuominen elintarvikekentälle osoittautui kuitenkin vielä tässä vaiheessa toimimattomaksi. Sen sijaan päädyimme edellyttämään jokaiselta toimijalta toimenpidesuunnitelmaa, jossa pureudutaan toiminnan ilmastovaikutuksiin ja kehitetään sopimuskauden aikaista yhteistyötä, Virtanen kertoo.

Toimijat sitoutuvat sopimuskauden aikana muun muassa kehittämään uusiutuvan energian ja polttoaineiden ja vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöä, vähentämään elintarvikejätteiden ja ruokahävikin määrää, edistämään hiilensidontaa ja ylläpitämään hiilivarastoja, edistämään tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa ja vertailukelpoisen hiilijalanjälkitiedon tarjontaa sekä raportoimaan työn etenemisestä.

Ilmasto- ja vastuullisuuskriteerien toteutumista seurataan aktiivisesti sopimuskauden aikana, jotta hankintakriteerien konkreettista vaikuttavuutta voidaan arvioida. 

Palvelukeskus Helsingin onnistuneet liha- ja maitohankinnat noteerattiin myös Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO:n Keinokkaiden hankintaesimerkkien kuvauksissa:

Lue lisää aiheesta myös Helsingin ilmastoteot.fi sivustolta (avautuu uuteen välilehteen)