Muistipiha Kustaankartanoon

Muistipihan kaltainen terveysteknologia voi lisätä seniorikeskuksen asukkaiden omanarvontuntoa .

Kustaankartanon puistomaisella piha-alueella on hienot ulkoilumahdollisuudet.


Kustaankartanon seniorikeskukseen valmistellaan parhaillaan muistipihaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa muistisairaiden asukkaiden entistä itsenäisempi liikkuminen seniorikeskuksen puistomaisella piha-alueella. Kehitettävä ratkaisu perustuu kameroihin sekä kasvo- ja hahmotunnistukseen, joiden avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden turvallinen, omaehtoinen ulkoilu. Muistipihakokeilua valmistellaan Palvelukeskus Helsingin, Forum Virium Helsingin sekä Kustaankartanon henkilöstön yhteistyönä osana Kustis Goes Digi!- ja CoHeWe-hankkeita.

– Kehitämme paikannuspalvelua ilman puettavia sensoreita. Ratkaisussa asiakas tunnistetaan ulko-ovella ja tämä tunnistetieto kulkee hahmotunnistuksen avulla kyseisen asukkaan mukana seniorikeskuksen ulkotiloihin, kertoo muistipiha-projektin projektipäällikkönä toimiva Tuomas Rantala Palvelukeskus Helsingistä.

Projekti lähti käyntiin hoitohenkilöstön ja asukkaiden arkea helpottavia digiratkaisuja kartoittavan Kustis Goes Digi! –hankkeen markkinavuoropuhelusta, jossa nousi esiin huoli siitä, etteivät muistisairaat asukkaat pääse riittävästi hyödyntämään Kustaankartanon piha-aluetta.

–Markkinakartoitustilaisuuden tuloksena osallistuneet yritykset toimittivat erilaisia ratkaisuehdotuksia, joista osa käsitteli muistisairaiden ulkoilua. Teemaa lähdettiin edistämään Forum Virium Helsingin, Palvelukeskus Helsingin ja Kustaankartanon yhteistyöllä CoHeWe-hankkeen rahoituksella, Rantala kertoo. Teknisen ratkaisun suunnittelijaksi valikoitui lopulta kotimainen ohjelmistoyritys Empirica Oy.

Terveysteknologia voi lisätä omanarvontuntoa

Muistipihakokeilun mahdollistaman itsenäisemmän ulkoilun toivotaan vaikuttavan positiivisesti asukkaiden vireystilaan ja hyvinvointiin.

– Nyt kehitteillä olevalla ratkaisulla haluamme tukea asiakkaiden toimintakykyä ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta. Ratkaisu lisää asiakkaiden osallisuutta oman arjen suunnitteluun, kun asiakkaan ei tarvitse odottaa vapautuvaa hoitajaa ulkoiluttamaan, kertoo Kustaankartanon johtaja Tarja Sainio.

–Lisäksi se tuo tietoa asukkaiden aktiivisuudesta ja ulkona viettämästä ajasta, mitä voidaan hyödyntää myös hoidon suunnittelussa, lisää Rantala. Hahmotunnistuksen avulla voidaan varmistaa, että asukas pysyy sallitulla alueella.

– Kun asukkaaksi kasvojentunnistuksen kautta tunnistettu hahmo ylittää määritetyn turva-alueen rajan tai on ollut liian pitkään liikkumattomana tai ulkotiloissa, hoitaja näkee mobiilisovelluksestaan, mistä hälytys johtuu, kuka asukas on kyseessä ja missä asukas hälytyksen aikaan on. Hahmontunnistuksella pyritään myös tunnistamaan, mikäli tapahtuu kaatuminen tai muu äkillinen muutos, kertoo Rantala.

Koronan viivästyttämän projektin varsinainen kokeilu palvelutaloissa päästään aloittamaan Rantalan arvion mukaan keväällä. Kokeilu on jo tässä vaiheessa herättänyt paljon mielenkiintoa. Muistipihan ohella Palvelukeskus Helsinki on ollut mukana toteuttamassa Kustaankartanoon myös aistihuonetta sekä älyvalaistusta osana Kustis Goes Digi! -hanketta. Palvelukeskus Helsingin suunnittelijat ovat toimineet projekteissa projektipäällikköinä sekä asiantuntijoina Sote-sektorin digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Palvelukeskus Helsinki kehittää jatkuvasti myös Helsingin kotihoidolle tuotettavien palvelujen tarjoomaa ja vielä tämän vuoden puolella on tarkoitus kokeilla erilaisia IoT-ratkaisuja, joissa useiden lähteiden dataa ja analytiikkaa hyödynnetään entistä paremmin kotihoitotyössä. Ratkaisujen tavoitteena on parantaa ikääntyneiden kaupunkilaisten hyvinvointia ja toimivaa arkea.