Opiskelijat kehittivät Palvelukeskuksen vastuullisuustyöhön uusia työkaluja

Kansainvälinen opiskelijaryhmä auttoi kehittämään ruokahävikkitoimenpiteisiin liittyvää mittaristoa ja työkaluja sekä siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

Yhteiskuva projektiin osallistuneista opiskelijoista ja palkelaisista
Projektiin päätöstilaisuuteen osallistuivat opiskelijat Kristen Ridarick (vas. ylhäältä), Elina Tarkkonen (Palvelukeskus Helsinki), Ville Kervinen, Nikita Orlov (vas. alhaalla), Katariina Petäjäniemi, Taina Turpeinen, Meri Mathlin sekä Saara Ojanen.

Tammikuussa 2021 startannut projekti Jyväskylän kauppakorkeakoulun Corporate Environmental Management -maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa saatiin päätökseen erinomaisin tuloksin. Kansainväliselle opiskelijaryhmälle oli annettu kaksi erillistä tehtävänantoa, joiden tuloksia he esittelivät Palvelukeskus Helsingin vastuullisuus- ja ympäristöasiantuntijoille.

​Kevään aikana opiskelijat paneutuivat Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustyöhön kahdesta eri tulokulmasta: ruokahävikkitoimenpiteisiin liittyvän mittariston ja työkalujen kehittäminen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämisen mahdollisuudet. Ruokahävikkiprojektissa opiskelijat perehtyivät Palvelukeskus Helsingin keskeisimpiin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin liittyen ruokahävikin vähentämiseen. He kehittivät seurantatyökalun, josta on helppo tarkistaa, miten hävikinvähennystoimissa on edistytty ja mitä pitää vielä kuluvan vuoden aikana saavuttaa, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään.

– Ruokahävikkityökalu vaikuttaa kerrassaan upealta! Uskon, että samaa työkalupohjaa voisi laajentaa myös muiden vastuullisuuden lukujen seuraamiseen. Opiskelijat ovat tehneet erinomaista työtä projektin parissa ja heidän työnsä tuloksista on meille varmasti paljon hyötyä, kuvailee kehityspalvelujen vastuullisuus-, laatu- ja ympäristötiimin asiantuntija Meri Mathlin.

Opiskelijaprojektin toisessa osassa tutkittiin uusiutuvan energian mahdollisuuksia. Opiskelijat perehtyivät uusiutuvista energianlähteistä valmistetun sähkön tai sähkön alkuperätakuiden hankkimismahdollisuuksiin ja antoivat haastattelu- sekä selvitystyön perusteella suosituksia energiankäytön muuttamisesta kestävämmälle pohjalle. Lisäksi opiskelijat tutkivat sähköautojen käyttömahdollisuuksia Palvelukeskus Helsingissä lupaavin tuloksin. Osana taustatyötä he haastattelivat sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä että Staran ajoneuvoista vastaavia henkilöitä ja laskivat, millaiset sähköautovaihtoehdot voisivat toimia Palvelukeskus Helsingin toimintaympäristössä.

 Sähköautojen mahdollisessa hankinnassa lähtökohtana on sujuva palvelutuotanto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että akun kesto tulee olla riittävä lähes ympäri vuorokauden käytössä olevien autojen tarpeisiin ja lataus tulee tapahtua riittävän tehokkaasti ja nopeasti, kertoo kehityspalvelujen vastuullisuus-, laatu- ja ympäristötiimin kehityspäällikkö Elina Tarkkonen

– Meillä on Helsingin kaupungin ympäristötavoitteiden myötä painetta selvittää mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian osuutta. Sähköautojen käyttö yleistyy hurjaa vauhtia kehittyvän akkuteknologian myötä, ja Stara lisää sähköautojen saatavuutta jatkuvasti. Esimerkiksi Soten kotihoidon käytössä on tällä hetkellä jo 55 sähköautoa, Tarkkonen jatkaa.

Palvelukeskus Helsingin nykyinen vastuullisuusohjelma tulee päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelma on, että tulevina vuosina vastuullisuusohjelmassa keskitytään ennen kaikkea niihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joilla saadaan kaikista suurinta vaikuttavuutta. Opiskelijoiden selvitystyö tuottaa arvokasta taustatietoa vastuullisuusohjelman suunnittelun tueksi ja toteuttaa myös tiedolla johtamisen periaatetta.