Näin vastuullisuustoimemme etenivät vuonna 2022

Lasipalatsin sisäpihan vehreä aukio istutuksineen.
Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners Kuva: Jussi Hellsten

Palvelukeskus Helsingin vastuullisuusohjelman ensimmäinen puolitoistavuotinen eteni pääosin aikataulussa. Vuonna 2022 laaditun vastuullisuusohjelman 27 eri toimenpiteestä valtaosa eteni suunnitelmanmukaisesti. Osa toimenpiteistä on alunperinkin suunniteltu toteutettavan vasta vuosina 2023 ja 2024. Vastuullisuusohjelman toimenpiteet on rakennettu kestävän kehityksen (SDGt) tavoitteiden pohjalle, ja pohjautuivat neljään seuraavaan pääteemaan:

  • Kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristötyö
  • Vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat
  • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
  • Vastuullinen työnantaja ja kumppani

Siirsimme vastuullisuusraportointimme huhtikuussa 2022 tälle vastuullisuussivustolle korvaten vanhan PDF-pohjaisen vastuullisuusraportoinnin, sillä halusimme parantaa vastuullisuustyömme läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta kaikille sidosryhmillemme. Pääset tutustumaan nykyisen vastuullisuusohjelman vastuullisuustoimien etenemiseen valitsemalla ylävalikosta Vastuullisuusohjelma 2022–2024, ja klikkaamalla sinua kiinnostavaa toimenpidettä. Seuraavaksi muutamia nostoja vuoden onnistumisista.

Kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristötyö

Vaikka Palvelukeskus Helsinki on jo pitkään tehnyt uraauurtavaa ilmasto- ja ympäristötyötä, halusimme nykyisessä vastuullisuusohjelmassamme nostaa kunnianhimon tasoa taas astetta ylemmäs. Ruokapalvelupuolella ilmastoystävällinen reseptiikka on tunnistettu vaikuttavaksi vastuullisuuden erityisosaamisalueeksemme, ja onnistuimmekin kehittämään vuonna 2022 uusia kasvisruokia 11 kpl ja kalaruokia 10 kpl. Ruokapalvelujen hävikinvähentämistavoitteessa edettiin myös, mutta ei ihan niin vauhdikkaasti kuin oli tavoitteena. Hävikin määrä pieneni -0,6 % vuoden 2021 vertailutasosta, kun tavoitteena oli -5%. Jatkammekin hävikinhallintatoimenpiteisiin panostamista vastuullisuusohjelman loppukaudella ja vuoden 2023 alun aikana hävikki onkin jokin jo kääntynyt voimakkaampaan laskuun.

Vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat

Hankinnat ja kilpailuttaminen- sekä vastuullisuustiimimme ovat tehneet jo vuosien ajan tiivistä työtä vastuullisten hankintojen saralla erityisesti hankintojen vastuullisuuskriteerien kehittämisen eteen. Vuonna 2022 kaikissa kilpailuttamissamme elintarvikehankinnoissamme käytettiin ilmastokriteerejä, minkä lisäksi hankittavilta raaka-aineilta ja tuotteilta vaadittiin aiempaa enemmän vastuullisuussertifiointeja. Monissa elintarvikekilpailutuksissa vaadittiin myös vastuullisuussertifikaatteja tietyiltä tuotteilta, kuten raaka-aineilta ja tuotteilta, joiden vastuullisessa tuotannossa kolmannen osapuolen sertifioinneilla on katsottu olevan kriittinen rooli.

Vuonna 2022 toteutimme myös yhteensä kahdeksan laajaa vastuullisuuskatselmusta sopimustoimittajiemme kanssa. Vastuullisuuskatselmuksissa tarkasteltiin hankintasopimusten vastuullisuuskriteerien toteutumista ja keskusteltiin ajankohtaisista vastuullisuusteemoista. Sisäisenä tutkimusprojektina tutkimme myös vaikuttavuusperusteisia hankintoja sekä vaikuttavuuden määrällistä mittaamista. Työ vaikuttavien hankintojen parissa jatkuu myös tulevina vuosina.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Palvelukeskus Helsinki osana Helsingin kaupunkia on sitoutunut yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Muutama osa-alueen toimenpide etenikin vuonna 2022, ja loput on suunniteltu toteuttavaksi vuosina 2023 ja 2024. Yksi onnistuminen oli monimuotoisen kuvaston käyttöönotto, jonka avulla ilmennämme entistä paremmin henkilöstömme ja asiakkaidemme monimuotoisuutta. Apuna tässä meillä oli kaupungin tuottama normitietoisen viestinnän opas. Huomioimme myös kaikissa asiakas- ja henkilöstökyselyissämme sukupuolen moninaisuuden jättämällä kysymättä vastaajan sukupuolta muuta kuin perusteltavissa olevissa tapauksissa, ja tarjoamalla tällöin vaihtoehdoksi perinteisen mies/nainen-vaihtoehtojen lisäksi muu- sekä en halua vastata -vaihtoehdot.

Vastuullinen työnantaja ja kumppani

Haluamme pitää kiinni osaajistamme, houkutella uusia tekijöitä ja olla työnantajana reilu ja arvostava. Vastuulliseen työnantajuuteen liittyvät toimet kattavat muun muassa työntekijäkokemusten kehittämisen sekä turvallisuusjohtamisen osa-alueen. Työnantajakuvamme on kohtuullisen hyvä; Kunta10-kyselyn tulosten mukaan henkilöstömme suositteluindeksi on 67,2/100, mikä on muutama prosenttiyksikkö parempi kuin Helsingin kaupungilla kokonaisuudessaan (64,4/100). Haasteellinen vuosi sekä korona-aika näkyvät kuitenkin tuloksissa, koska kahden vuoden takaisessa kyselyssä suositteluindeksi oli parempi. Työntekijäkokemuksen kehittämistä jatketaan tiiviisti.

Turvallisuusjohtaminen ja työsuojelu ovat vahvasti Palvelukeskus Helsingin toiminnan keskiössä ja siksi vastuullisuusohjelman kehittämiskohteeksi valittiin turvallisuuspoikkeamien tekeminen ja niiden laadukas käsittely koko työyhteisössä. Vuonna 2022 turvallisuuspoikkeamailmoituksia kirjattiin 139 kpl. Työsuojelupakkiin toimenpiteitä kirjattiin puolestaan 94 kpl.

***

Vastuullisuusohjelma on nyt melkein puolivälissä. Tehtävää riittää vielä vuosille 2023 ja 2024. Tarkastelemme vastuullisuusohjelman edistymistä seuraavan kerran kevättalvella 2024. Jos sinulla heräsi mitään kysyttävää vastuullisuusohjelmasta, niin voit laittaa meille viestiä palautelomakkeen kautta.