Lääkeautomaatit lunastaneet paikkansa osana kotihoitoa täydentäviä palveluja

Helsingin kotihoidossa syksyllä 2021 käyttöönotetut lääkeautomaatit on otettu hyvin vastaan. Lääkeautomaatteja on käytössä jo noin 400 helsinkiläisellä.

Henkilö seisoo lääkeautomaatin vieressä
Lääkeautomaatti ohjaa ja muistuttaa lääkkeenotosta ääneen selostaen.

​Helsingin kotihoidossa viime keväänä pilotoidut ja syksyllä käyttöön otetut lääkeautomaatit on otettu hyvin vastaan. Palvelukeskus Helsingin kotihoidon asiakkaille toimittamat automaatit huolehtivat oikea-aikaisesta lääkehoidosta tarjoamalla lääkkeet asiakkaan itse otettavaksi ennalta määriteltynä ajankohtana. Lääkeautomaatteja on tällä hetkellä käytössä noin 400 helsinkiläisellä ja palaute niistä on ollut hyvää. 

–Lääkeautomaatti on tosiaan lunastanut jo paikkansa kotihoidon osana. Huoli siitä, että niitä ei osattaisi käyttää on hälvennyt. Olemme saaneet asiakkailta lähes yksinomaan positiivista palautetta automaateista, ja etenkin niiden helppokäyttöisyyttä on kehuttu, kertoo hoitopalvelujen palvelupäällikkö Taina Nevalainen Palvelukeskus Helsingistä. 

Automaatti ohjaa ja muistuttaa asiakasta lääkkeenotosta ääneen selostaen, joten se sopii hyvin myös muistisairaille. Jos asiakkaan lääke jää ottamatta, laite poimii sen talteen. Näissä tilanteissa laite tekee automaattisesti hälytyksen, johon Palvelukeskus Helsingin hoivan henkilökunta reagoi nopeasti. Kaikki lääkkeet ovat turvallisesti laitteen sisällä, eikä niitä voi saada enempää kuin asiakkaalle on määrätty.

–Automaatti mahdollistaa asiakkaille itsenäisen arjen, jolloin hänen ei tarvitse odottaa hoitajan käyntiä lääkkeen ottaakseen. Automaatit ovat helpottaneet myös kotihoitoa antamalla hoitajille aikaa keskittyä kotikäynneillä muuhun hoitotyöhön, Nevalainen pohtii. 

Ratkaisuja kotona asumisen tueksi

Palvelukeskus Helsinki tuottaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa myös muita kotona asumista tukevia ja kotihoitoa täydentäviä palveluja. Näitä ovat esimerkiksi hoitosuunnitelman mukaiset etähoitokäynnit ja turvapuhelinpalvelu, jonka avulla asiakas saa yhteyden hoitohenkilöstöön napinpainalluksella ympäri vuorokauden. 

–Esimerkiksi turvapuhelinpalvelumme takaa sen, että apu on aina lähellä, jos asiakas sattuu vaikka kaatumaan, eikä pääse omin avuin ylös. Kotihoidon käyntejä täydentävät etähoitokäynnit ovat monelle asiakkaalle tärkeitä säännöllisiä kontakteja, kertoo Nevalainen. 

Lisäksi etenkin muistisairaille asiakkaille ja heidän omaisilleen turvaa tuovat asiakkaan liikkeistä kertovat ovihälytin sekä GPS-ranneke, jonka avulla asiakas on mahdollista paikantaa tarpeen vaatiessa nopeasti. 

– Monen ikääntyneen toiveena on, että he saisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja haluamme luoda edellytyksiä toiveen toteutumiselle siten, että asiakkaan elämänlaatu ja itsemääräämisoikeus säilyisivät mahdollisimman hyvinä. Teknologia on tässä työssä hyvä apuri, Nevalainen summaa.