Kustaankartanossa hyviä kokemuksia asiakkaiden arkea tukevista älyvaloista

Asukasviihtyvyyden lisäksi älyvaloilla saatiin myös aikaan energiansäästöä. Uusi valoratkaisu kulutti energiaa jopa 30 % vähemmän aiempaan verrattuna.

Käsi sammuttamassa valoa valonkatkaisijasta.
Tilannekytkimestä älyvaloja pystytään säätämään myös manuaalisesti. Kuva: Signify Finland

​Kustaankartanon seniorikeskuksen muistisairaiden asumisyksiköissä on testattu elokuusta 2020 lähtien älyvaloratkaisua E-talon asukkaiden arjen tukena. Yleisissä tiloissa sekä  15 asukashuoneessa tarpeen mukaan ja liiketunnistimilla syttyvien valojen avulla on onnistuttu vahvistamaan asukkaiden päivärytmiä ja asumisturvallisuutta sekä vähentämään valaistuksen aiheuttamaa energiankulutusta. 

​Tavoitteena oli tukea valaistuksella asukkaiden vuorokausirytmiä ja avustaa esimerkiksi tilanteissa, kun yöllä noustaan vaikkapa wc-käynnille. 

– Älyvalaistusratkaisun avulla asukas ei herää kirkkaaseen valoon, mutta voi kulkea huoneessa turvallisesti myös yöaikaan, kertoo projektista vastannut Palvelukeskus Helsingin järjestelmäsuunnittelija Tuomas Rantala.

Räätälöityjä valaistusratkaisuja asukkaiden tarpeisiin

Älyvaloratkaisun Kustaankartanon E-talon Lintukodon 15 asukashuoneeseen ja yleistiloihin toimitti Signify Finland, jonka kuluttajille ja teollisuudelle sopivista tuotteista räätälöitiin palvelutaloon soveltuva valaistusjärjestelmä.

Mobiilisovelluksen avulla asukashuoneisiin voidaan määritellä erilaisia valotilanteita, kuten valaistusvaihtoehdot päivälle, illalle tai yölle. Myös valon väriä voidaan tarpeen mukaan säätää esimerkiksi virkistäväksi kylmäksi tai rahoittavaksi lämpimäksi. 

Valaistus on mahdollista automatisoida kuhunkin huoneeseen sopivaksi tai säätää manuaalisesti. Kustaankartanossa valojen säätöön löydettiin jo kokeilun alussa palvelutalon arkeen parhaiten sopiva toimintamalli.

–Valoratkaisut ovat kaikkiaan iso osa kodin tunnelmaa ja toimimista. Meillä hoitaja tekee kaikkien asukkaiden luo iltakierroksen, ja samalla he säätävät yhdessä asukkaan kanssa yövalon sopivalle tasolle. Toimintamalli on lisännyt vuorovaikutusta asiakkaiden ja henkilökunnan välillä, mikä on koettu positiiviseksi, kertoo Kustaankartanon osatonhoitaja Jaana Pilvinen.

Älyvalojen avulla levollisempia öitä

Yksi älyvaloratkaisun tavoite on ollut myös vähentää tapaturmia, kuten kaatumisia. Asiakashuoneisiin on asennettu liiketunnistimet, jotka aktivoivat yövalaistusta asiakkaan noustessa. 

– Asukashuoneissa liiketunnistin huomaa, jos jalat laskeutuvat sängyltä lattialle. Liike sytyttää yövalon, joka lisää liikkumisen turvallisuutta, selventää Rantala. 

Asumisturvallisuuden lisääntymisestä on Pilvisen mukaan saatu jo alustavia kokemuksia. 

– Kokemuksemme mukaan tästä kerroksesta on tullut vähemmän ilmoituksia kaatumisista yöaikaan. Tämän myötä asumisturvallisuuden tunne on lisääntynyt sekä asiakkailla ja tietenkin myös hoitajilla, hän sanoo.

Älyvaloratkaisu ulottuu asukashuoneiden ohella myös palvelutalon yleisiin tiloihin, joissa käytävävalaistusta säädettiin yöaikaan sopivammaksi. Illalla koko osaston valot himmenevät klo 20.00 ja kirkastuvat klo 8.00 aamulla uudelleen.  

–Aiemmin kun asukas avasi huoneensa oven yöllä koko käytävän valot syttyivät liiketunnistimella täyteen loistoon. Käytävävalojen yöaikaisella matalalla valomäärällä viestitään asukkaille, että on vielä yö ja he voivat mennä takaisin nukkumaan, kertoo Rantala

–Etenkin talviaikaan tämä on ollut mahtava juttu. Se herättää ja hiljentää toimintaa niin asiakkailla kuin hoitajilla, Pilvinen sanoo.

Älyvaloissa tarkkailtiin myös niiden vaikutuksia talon energiansäästöön. Uusi valoratkaisu kulutti energiaa jopa 30 % vähemmän aiempaan verrattuna.

Pilvinen arvioi älyvalokokeilun olleen kokonaisuudessaan onnistunut. 

–Odotin hyvää kokemusta, mutta tämä on ollut kerrassaan hieno juttu. Selkeästi älyvalot tuovat apua juurikin muistisairaille ja selkeyttävät vuorokaudenaikoja. Vaikutus päivärytmiin on ollut vahva. Lintukoto on ollut älyvalojen ansiosta rauhallisin kerros ilta-ja yöaikaan ja asiakkaat ovat nukkuneet hyvin. Henkilökuntammekin on kokenut teknologian hyvänä apuna,  Pilvinen kehuu.

Testauksessa olleet älyvalot ovat vastaisuudessakin käytössä Kustaankartanon E-talossa ja tulevaisuudessa niiden testausta on mahdollista laajentaa muihinkin asiakkaiden tarpeisiin. 

–Valaistuksen väreillä voidaan esimerkiksi auttaa asukkaiden näkökykyä tai viestiä huonokuuloisille tai muistisairaille päivää rytmittävistä arkirutiineista kuten ruoka-ajasta tai lähestyvästä nukkuma-ajasta, Rantala selventää.

Sosiaali- ja terveystoimialan käynnistämä älyvalokokeilu toteutettiin osana Kustis Goes Digi -hanketta yhdessä Palvelukeskus Helsingin kanssa, joka on aiemmin tuottanut älyvaloratkaisuja muun muassa kotihoidon tarpeisiin. Nyt valaistuksen vaikutuksia seurattiin ensi kertaa palvelutaloympäristössä.

Tutustu Kustaankartanon älyvaloratkaisuun virtuaalikierroksella (avautuu uuteen välilehteen).