Aistihuone luo luontoelämyksillä hyvinvointia muistisairaille

Kustaankartanon seniorikeskuksessa pilotoidaan kesään asti uudenlaista aistihuonetta, jolla halutaan tukea muistisairaiden asukkaiden päivittäistä henkistä ja fyysistä hyvinvointia, rentouttaa ja tarjota tavanomaisen ympäristön ohella uudenlaisia virikkeitä.​

Kuvassa oleva henkilö liikuttaa kättään värikkäällä seinällä, joka reagoi käden liikkeeseen.

Kustaankartanon seniorikeskuksessa pilotoidaan kesään asti uudenlaista aistihuonetta, jolla halutaan tukea muistisairaiden asukkaiden päivittäistä henkistä ja fyysistä hyvinvointia, rentouttaa ja tarjota tavanomaisen ympäristön ohella uudenlaisia virikkeitä.​

​Kahdenkymmenen neliön huoneeseen on rakennettu elämystila, jossa muistisairaat asukkaat voivat rentoutua lapsuudesta tuttuja luontoelementtejä, kuten heinäpaalia, koivunrunkoa ja sammalmattoa tunnustellen sekä aistia monelle muistikuvia nostattavia tuoksuja, kuten pippuria tai kanelia. Huoneessa on lisäksi yhden seinustan kattava virtuaaliseinä, jonka vaikuttavien kuva- ja äänimaisemien kautta asukkaat voivat lähteä rauhoittavalle seikkailulle Suomen luontoon.

– Suomen luonto koettiin kohderyhmälle tärkeäksi ja rauhoittavaksi paikaksi ja siksi se valikoitui myös aistihuoneen teemaksi. Asukkaat voivat tehdä virtuaalimatkan kesäyöhön, kiivetä Kolin näköalakallioille tai vierailla vähälumisena talvena Lapin valkoisissa maisemissa. Virtuaaliseinää koskettamalla he voivat myös maalata esimerkiksi puun lehdillä tai ratkoa muistia virkistäviä tehtäviä, kertoo aistihuoneen projektipäällikkönä toiminut Palvelukeskus Helsingin järjestelmäsuunnittelija Ville Hiltunen.

Palvelukeskus Helsingin ohella kuuden kuukauden ajan pilotoitavaa tilaa ovat olleet mahdollistamassa Forum Virium Helsinki ja sosiaali- ja terveystoimiala yhteistyössä yrityskumppaneiden, kuten mikkeliläisen älytilojen osaajan OiOi Collective Oy:n ja seniorikeskuksen hoitohenkilöstön kanssa. Aistihuoneen uskotaan vähentävän asukkaiden ahdistuneisuutta ja tarjoavan seniorikeskuksen tavanomaisen ympäristön ohella myös muita virikkeitä.

– Kun muistisairaalla on vaikka koti-ikävä tai paha olo, eivätkä sanat riitä kertomaan syytä, silloin voimme lähteä hänen kanssaan tänne huoneeseen. Tavoitteena on, että emme tarvitsisi lääkkeitä ahdistuksen poistamiseen, kertoo osastonhoitaja Jaana Pilvinen Kustaankartanon seniorikeskuksesta.

Seniorikeskuksen asukkaat ovat jo päässeet tutustumaan uuteen tilaan ja ensikokemukset ovat olleet lupaavia. Aistihuone on koettu sopivan hyvin osaksi keskuksen toimintaa.

– Olen pitkän urani aikana harvoin nähnyt muistisairaiden ihmisten kasvoilla sellaista hymyä ja iloa ja rauhaa, jota olemme tässä onnistuneet saamaan aikaan. Tuntuu siltä, että vierailulla aistihuoneeseen hoitajakin levähtää, kun istuu asiakkaan kanssa ja lähtee mukaan seikkailuun. Myös omaiset ovat tykänneet kovasti!, kiittelee Pilvinen.

Hiltunen arvioi, että aistihuoneen kaltaisille digitaalisille palveluille on myös jatkossa kysyntää, koska tulevaisuudessa ikääntyvien palveluita tarvitaan entistä enemmän ja hoitajaresurssit ovat rajalliset.

– Meidän täytyy pohtia, voidaanko digitaalisilla ratkaisuilla tukea ikääntymisen ja sairauksien tuomia haasteita. Meidän roolimme on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti toteuttaa ja valita ketteriä toimintatapoja, joilla piloteista saadaan konkretiaa, hän näkee.

Myös Pilvinen on samoilla linjoilla teknologian suhteen. – Täytyy uskaltaa hypätä ja kokeilla näin mahtavia teknologisia ratkaisuja! Se tuo uuden ulottuvuuden, jonka keinojen avulla voimme palvella paremmin asiakkaita, jotka eivät välttämättä enää pääse luontoon esimerkiksi pahojen liikkumisvaikeuksien tai virheasentojen takia, ja tuoda heille iloa ja elämyksiä. Kukaan meistä ei ole liian nuori tai vanha, ettei voisi nauttia tällaisesta, Pilvinen korostaa.

Aistihuone on osa sosiaali- ja terveystoimialan Kustis Goes Digi! -hanketta. Siinä tavoitteena on monimuotoisten digitaalisten, robotologisten ja tekoälyratkaisujen avulla vapauttaa hoitohenkilöstön aikaa hoitotyöhön sekä tukea palveluasumisyksikön asukkaiden elämää uusin apuvälinein ja elämyksin.

Aistihuoneen ohella Palvelukeskus Helsinki on mukana toteuttamassa myös muita Kustis Goes Digi! -hankkeen digitaalisia ratkaisuja. Älykkäällä valaistusratkaisulla pyritään energiatehokkaasti tukemaan asukkaiden päivärytmiä ja Kustaankartanon puistomaiseen pihapiiriin ollaan tuomassa teknologiaa, joka mahdollistaisi asukkaiden omatoimisen ja turvallisen ulkoilun.

Kuva: Heidi Hirsimäki