Hyvällä työntekijäkokemuksella parempaa työviihtyvyyttä

​Työvoimapulan ratkomiseksi ei ole olemassa yhtä menestysreseptiä, vaan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen vaatii paitsi vetovoimaisempaa työnantajakuvaa, myös hyvää ja kestävää työntekijäkokemusta.

Kaksi työntekijää tutkii papereita

​Varmasti lähes jokainen meistä on kuullut tai lukenut siitä, kuinka eri aloilla kärsitään työvoimapulasta. Erityisesti osaajista on pulaa palvelualoilla, kuten ravintola- ja terveydenhoitoalalla, ja siksi työvoimapula koskettaa konkreettisesti myös Palvelukeskus Helsinkiä. Haasteet työvoiman saatavuudessa näkyvät esimerkiksi vaikeuksina saada rekrytoitua työntekijöitä avoimiin tehtäviin tai yhä kasvavana keikkalaisten tarpeena.

​Työvoimapulan ratkomiseksi ei kuitenkaan ole olemassa vain yhtä menestysreseptiä, vaan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen vaatii paitsi vetovoimaisempaa työnantajakuvaa, myös hyvää ja kestävää työntekijäkokemusta. Molemmat näistä syntyvät pitkäjänteisen kehittämisen, yhteistyön ja koko organisaation sitoutumisen seurauksena. 

Millainen fiilis sinulla on töissä tänään?

Vaikka käsitteinä työnantajakuva ja työntekijäkokemus ovatkin moniulotteisia, ja ehkä jopa hankalasti hahmotettavia, on niissä kyse loppupeleissä työpaikan arkeen liittyvistä asioista. Siinä, missä työntekijäkokemus on henkilökohtainen kokemus siitä, millaista organisaatiossa on työskennellä, on työnantajakuvassa kyse siitä, miten organisaation ulkopuoliset henkilöt näkevät meidät työnantajana. Molemmissa tapauksissa näkemykset, mielikuvat ja ajatukset syntyvät useiden tekijöiden summana, aina ensimmäisistä kokemuksista työnhakijana työsuhteen jälkeiseen aikaan saakka. Yhdessä kokemukset joko sitouttavat organisaatioon tai vaihtoehtoisesti työntävät pois.

Palvelukeskuksessa kehitetään työnantajakuvaa ja työntekijäkokemusta

Myös meillä Palvelukeskuksessa tullaan tulevina vuosina panostamaan entistä enemmän työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Tähän mennessä työntekijäkokemusta on lähdetty kehittämään tunnistamalla Palvelukeskuksen työntekijöille merkittäviä hetkiä ja kehityskohteita HR:lle, johtoryhmälle, henkilöstötoimikunnalle ja YT-foorumille suunnatuissa työpajoissa. Työpajojen tuloksia tullaan nostamaan esille myöhemmin.
 
Jotta kehitystyöstä saadaan koordinoidumpaa ja suunnitelmallisempaa, tulee Palvelukeskuksessa aloittamaan uusi työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen tähtäävä työryhmä.
 

Töihin meille?

Tutustu kaupungin vaikuttavimpiin työpaikkoihin.