Kustis goes digi -hanke

Yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan ja Forum Virium Helsingin sekä teknologiakumppaniemme kanssa käynnistimme Kustaankartanon seniorikeskuksessa vuonna 2020 useita älyteknologiaa hyödyntäviä pilotteja osana Kustis Goes Digi! -hanketta. Hankkeessa etsittiin digitaalisia ratkaisuja, joilla tuetaan hyvää elämää hoitoalan asumisyksiköissä.

Polle-lähettirobotti

Vuoden aikana valmistelimme myös pilottia automatisoimaan ruokalogistiikkaa Kustaankartanon ravintokeskuksen ja seniorikeskuksen osastojen välillä. Tarjoiluvaunua muistuttava lähettirobotti navigoi itsenäisesti seniorikeskuksen osastoilla ja pystyy kuljettamaan aterioita tarjoiluastioineen sekä mahdollisesti muun muassa postia, kartonkijätettä ja pyykkejä. Kokeilu toi oppeja robotiikan hyödyntämisestä ruokapalveluissa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialalla laajemminkin.

Aistihuone

Aistihuone on osa sosiaali- ja terveystoimialan Kustis Goes Digi! -hanketta. Siinä tavoitteena on monimuotoisten digitaalisten, robotologisten ja tekoälyratkaisujen avulla vapauttaa hoitohenkilöstön aikaa hoitotyöhön sekä tukea palveluasumisyksikön asukkaiden elämää uusin apuvälinein ja elämyksin.

Muistipiha

Projekti lähti käyntiin hoitohenkilöstön ja asukkaiden arkea helpottavia digiratkaisuja kartoittavan Kustis Goes Digi! –hankkeen markkinavuoropuhelusta, jossa nousi esiin huoli siitä, etteivät muistisairaat asukkaat pääse riittävästi hyödyntämään Kustaankartanon piha-aluetta.