Välmående personal och inkludering

Vi som arbetsgivare strävar efter att bemöta alla människor jämlikt oavsett kön och att främja faktisk likabehandling av medarbetare som tillhör underrepresenterade grupper och minoriteter samt att förebygga diskriminering på arbetsplatser.

Åtgärderna i Helsingfors stads jämställdhets- och likabehandlingsplan för personal (2022–2025) styr vårt arbete för ett jämställt och jämlikt arbetsliv.

Utifrån stadens plan och i enlighet med anvisningarna har Palvelukeskus Helsinki upprättat en egen mer detaljerad genomförandeplan som främjar jämställdhet och likabehandling för personalen för 2022–2025.

Under de kommande åren kommer vårt utvecklingsarbete särskilt att inriktas på

 1. utveckling av mångfaldig rekrytering och introduktion
 2. främjande av jämlika löner, belöningar och karriärer
 3. utveckling av ett inkluderande, jämställt och jämlikt chefsarbete och ledarskap
 4. utökande av kompetens och medvetenhet i jämställdhetsfrågor.

Palvelukeskus Helsinkis ansvarsfullhetsprogram (2022–2024) omfattar även åtgärder för att främja jämställdhet, likabehandling och mångfald bland personalen:

 • synlighet av mångfald och olika identiteter i all kommunikation som rör personalen och tjänster
 • införande av könsneutrala befattningar
 • pilotprojekt om positiv särbehandling inom rekrytering
 • bättre sysselsättning och arbete även på engelska
 • främjande av personalens mångfald och icke-diskriminering genom att öka anonyma rekryteringar
 • kompetensutveckling av arbetsgemenskaperna genom att delta i stadens befintliga och kommande coachningar om jämställdhet och likabehandling
 • coachning om inkluderande ledarskap
 • coachning för rekryterande personal om förvrängningar av tankar och anonym rekrytering

Genomförandet av planerna följs regelbundet upp i Palvelukeskus Helsinki, och åtgärderna kommuniceras aktivt till personalen samt inom den externa kommunikationen.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för personal

Utifrån stadens plan och i enlighet med anvisningarna har Palvelukeskus Helsinki upprättat en mer detaljerad genomförandeplan som främjar jämställdhet och likabehandling för personalen för 2022–2025.