Tämä on yksi tapa tehdä GRID view artikkeleista

 • Ekotukihenkilöt kiikaroimassa pussitiaista Helsingin Lammassaaressa
  Kesäkuun alkajaisiksi järjestettiin luontoretki Palvelukeskus Helsingin ja Staran ekotukihenkilöille Lammassaareen, Viikin luonnonsuojelualueelle.
 • Työmatkapyöräily edistää terveyttä ja pienentää liikenteen päästöjä
  Meneillään oleva valtakunnallinen pyöräilyviikko kannustaa ihmisiä pyöräilemään! Tavoitteena on lisätä pyöräilyä kaikilla matkoilla, kannustaa pohtimaan omia liikkumisvalintojaan, lisätä tietoisuutta pyöräilyn hyödyistä sekä vahvistaa pyöräilyn asemaa liikennesuunnittelutyössä. Tänään 7.5. vietetään Pyörällä töihin -päivää.
 • Ruokatuotteiden laatua arvioitiin osana kilpailutusta – myös oppilaita mukana maistelemassa
  Palvelukeskus Helsingille on julkisena ruokapalvelun tuottajana tärkeää varmistaa, että ruokailijoille tarjottu ruoka on laadukasta ja maistuvaa. Tämän varmistamiseksi Palvelukeskus otti ensi kertaa myös laatuarvion osaksi meneillään olevaa kymmenen valmistuotteen kilpailutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei hankintapäätös pohjaudu yksin tarjottujen tuotteiden hintaan, vaan tarjoukset pisteytetään sekä hinta- että laatupisteillä. Laatupisteiden osuus on 30 % hankintapäätöksestä. Tarjousten tulee kuitenkin saavuttaa tietty minimipistemäärä laadullisessa arvioinnissa tai muuten tarjous hylätään.
 • Positiivinen erityiskohtelu kokeilussa Palvelukeskus Helsingissä
  Positiivinen erityiskohtelu on käytäntö, jolla pyritään kompensoimaan syrjintää antamalla suotuisampaa kohtelua tietyille yksilöille, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin. Henkilö voi kuulua työyhteisössään aliedustettuun ryhmään esimerkiksi etnisen taustansa, sukupuolen tai toimintakykynsä puolesta.
 • Minna Canth viitoitti tietä suomalaiselle tasa-arvotyölle – mitä tapahtuu Palvelukeskus Helsingissä?
  Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään maaliskuun 19. päivänä, joka on kirjailija Minna Canthin syntymäpäivä. Minna Canthia voidaan pitää suomalaisen tasa-arvotyön äitinä, minkä kunniaksi hänen syntypäivänään nostamme Suomen lipun salkoon. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus (DEI = diversity, equity, inclusion) ovat Helsingin kaupungille ja Palveluskeskus Helsingille työnantajana teemoja, joiden edistäminen on aivan keskeisessä roolissa sekä työntekijöiden hyvinvoinnin, että asiakkaiden kohtaamisen näkökulmasta. Mutta mitä tekemistä Minna Canthilla on DEI:n kanssa?
 • Vastuullisuustyön timantit vuodelta 2023 
  Palvelukeskus Helsingin kolmivuotinen vastuullisuusohjelmakausi kääntyi vuodenvaihteessa loppusuoralle, ja monet ohjelman toimenpiteet onkin jo toteutettu täysimääräisesti. Osan toimenpiteistä osalta työ jatkuu vielä ohjelman viimeisen vuoden aikana päämäärätietoisesti, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään vuoden 2024 aikana. Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustyön teemat ovat kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristötyö, vastuulliset ja vaikuttavat hankinnat, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus sekä vastuullisena työnantajana ja kumppanina toimiminen.