CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Suomen ympäristökeskus SYKE:n koordinoima Canemure-hanke toteuttaa Suomen kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hankkeessa tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta sekä edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla.

Helsingin osahanke: vähähiiliset ja kestävät julkiset hankinnat

Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankkeen myötä hankintojen kestävyys ja vähähiilisyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi. Helsingin osahankkeeseen valitaan useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys ja ympäristönäkökohdat mahdollisimman hyvin. Lisäksi selvitetään, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

Hankkeella edistetään Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.

Mikä on CANEMURE?

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Palvelukeskus Helsinki on tehnyt yhteistyötä Helsingin osahankkeen kanssa useampaan otteeseen. Helsingin osahankkeessa teemana ovat vähähiiliset ja kestävät julkiset hankinnat.

Palvelukeskus Helsingin uudessa työvaatehankinnassa ei tingitty vastuullisuudesta

Palvelukeskus Helsingin vastikään suoritetun työvaatekilpailutuksen tavoitteena oli saada hyvin erilaisissa tehtävissä työskenteleville työntekijöille kestävät, toiminnalliset ja turvalliset työvaatteet. Tavoitetta tukemaan käytiin laajaa markkinakeskustelua ja kartoitettiin vaatimuksia vastuullisuudelle. Lisäksi arvioitiin työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksia yhteistyössä rakentamispalveluliikelaitos Staran ja Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa.

Lue lisää
Marjarahkakippoja pöydällä

Helsinki hankkii maitoa ja lihaa entistä vastuullisemmin

Helsingin kaupunki ja Palvelukeskus Helsinki etsivät keinoja pienentää liha- ja maitotuotehankintojen ilmastovaikutuksia muuttamalla hankintakriteereitään. Tavoitteessa markkinakeskustelulla oli keskeinen rooli. Samassa yhteydessä onnistuttiin tiukentamaan liha- ja maitotuotteiden vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä.

Lue lisää