Ansvarsfullhet

Palvelukeskus Helsinkis servicehistoria sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden, då vi började producera måltidstjänster. År 2022 fortsätter vi att delta i stadsbornas vardag och förutom måltids- och renlighetstjänster producerar vi telefon- och välbefinnandetjänster samt aulatjänster för stadsborna och Helsingfors stads sektorer med mer än 1 700 anställda. Ansvarsfullhet syns hos oss på många olika nivåer: Vi sätter upp långsiktiga mål för Palvelukeskus Helsinkis verksamhet och fastställer åtgärder för att stödja den. Dessutom deltar vi i flera stadsgemensamma arbetsgrupper för att främja och bygga en stad där hållbara lösningar och ansvarsfulla val stöder vår vardag i olika skeden av livet.

För oss innebär ansvarsfullhet rätt agerande men också utveckling som kräver mod och ansträngningar. För oss på Palvelukeskus Helsinki omfattar begreppet ansvarsfullhet tre delområden för hållbar utveckling: miljöansvarsfullhet, social ansvarsfullhet och ekonomisk ansvarsfullhet. Dessutom betraktar det effekterna av vår verksamhet på stadsnivå, nationellt och globalt. Vi har kommit långt i vårt ansvarsarbete, men vi är inte ännu framme. Vi vill nämligen göra ansvarsarbete ännu mer och djärvare tillsammans med stadsborna, Helsingfors stads sektorer och våra samarbetspartner. Välkommen med på äventyret!

Transparens är hörnstenen i vårt ansvarsarbete

Denna webbplats om ansvarsfullhet är byggd just för dig. Vi vill berätta så öppet som möjligt om allt vårt ansvarsarbete och framstegen genom att beakta de utmaningar och framgångar som finns. Vi vill också erbjuda dig möjlighet att kontakta oss för att fråga mer eller att utmana oss till nya ansvarsgärningar!

På denna webbplats hittar du alltid vår mest aktuella ansvarspolicy, vårt ansvarsfullhetsprogram, våra etiska principer och många vardagliga berättelser om vårt ansvarsarbete. Om du funderar över något eller vill kontakta oss om andra frågor som rör ansvarsfullhet, kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär (öppnas i en ny flik).