Ansvarsfullhetsprogram 2022–2024

Palvelukeskus Helsinkis ansvarsfullhetsprogram uppdateras vart tredje år. Framstegen i vårt ansvarsarbete följs upp var sjätte månad, och vi rapporterar om våra framsteg på den här sidan. Vårt ansvarsfullhetsprogram, som inleddes i början av 2022, syftar till att främja FN:s åtta mål för hållbar utveckling genom totalt 28 åtgärder. Dessa mål för hållbar utveckling och åtgärderna som stöder dem styr Palvelukeskus Helsinkis ansvarsfullhetsstrategi, som har följande teman:

  • Ambitiöst klimat- och miljöarbete
  • Ansvarsfull och effektiv upphandling
  • Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
  • Ansvarsfull arbetsgivare och partner

Du kan följa utvecklingen av vårt ansvarsfullhetsprogram per delområde nedan. Delområdena är indelade enligt FN:s mål för hållbar utveckling, och du kan läsa mer om varje delområde genom att klicka på rubriken.

På den här sidan kommer vi att rapportera om framstegen i ansvarsarbetet på årsnivå. Du kan se framstegen per delområde i början av 2023.